🌝 Fullmåne + Equinox samtidigt!

 

Full moon in Libra

🌝 Fullmånen i Vågen 21/3 2019 kl 02:43 ♎️

Det nya astrologiska året har inte hunnit bli många timmar gammalt för än universum bjuder på en maxad fullmåne  00°09 i Vågens tecken. Det är ju oerhört speciellt, ovanligt och kraftfullt att månen blir full precis i övergången i Vågen allra första grad. Just i nollpunkten anses energin vara extrastark, modig och djärv så förväntningarna jag har på denna ovanliga fullmåne är skyhöga.

Detta är den första av två fullmånar på raken som kommer att äga rum i Vågens tecken (nästa väntas den 19/4). Vågens styrande planet är Venus kärlekens och de sköna konsternas gudinna så det finns ett starkt Venustema som kommer att följa oss i en hel månad.  Att Venus ges så mycket utrymme i år gör ju detta till en kärlekens vår.

I Vågen kommer Venus att vilja uttrycka sin högre oktav och söka skönheten i formen, perfektionen i konsten, i uttrycket och skapandet. Hon vill uttrycka den högsta formen av skönhet i tankar, tal och idéer. Detta kan förstärkas nu genom det faktum att transiterande Venus befinner sig i Vattumannens tecken nu vilket gör detta lite mer mentalt än det annars hade varit.

Känslor, romantik men också sökande efter det perfekta kan vara på gång inom oss under denna fullmåne. Kanske uppfylls du nu av total kärlek till en annan människa – eller tvärt om – att du känner att du älskar dig själv så mycket att du måste vara sann emot dig själv och göra slut! Vem vet.. endast natten kan utvisa.

Tankarna kan kretsa runt det egna jaget stora fråga: Ska jag vara ensam eller vara en del av ett par? Själen söker balans och vill finna en lösning som är bra för alla. 

Tisp: Försök att undvika att fastna i tankar på hur den perfekta relationen och den perfekta partner ska vara.

 

sun-moon-balance

Fullmånen = Sol i Vädur/Måne i Våg

Alltså JAG Solen är i Väduren och lyser upp ditt känsloliv Månen som befinner sig i Vågen. Se fullmånen och den månaden som följer till nästa Vågmåne infaller som ett erbjudande att lära dig allt om dina relationsmönster, att se dig själv och den roll du tar i relation till andra. Väduren visar sanningen, viljan, lusten och essensen av ditt ego.

Vågen hur du agerar i relation till andra människor vilka band du knyter, vilken sorts personer du attraheras till.

Fullmånen vänder uppmärksamheten emot våra behov, önskningar och längtan men också det vi inte längre vill ha i våra liv. Väduren representerar ”jaget” och Vågen representerar ”andra”. Väduren handlar om självhävdelse, Vågen om kompromisser.

⭐️ Hur påverkas du?

Som vanligt tycker jag att det är en god idé att ta fram ditt personliga horoskop och kolla i vilket hus fullmånen infaller. Positionen pekar ut vilket område i ditt liv som kommer aktiveras.

Du som har Solen, Månen ascendenten eller Mars och Venus i skarven mellan två tecken?  00°  är exakt men du kan räkna med en orb på 5° före eller efter också i Vågen eller Väduren så du personligen att bli extra starkt påverkad av skeendena.

Fullmånen i de olika husen

Fullmåneritual

Hur kan jag se var månen faller i mitt horoskop