Astrologens Ed

38194557682_caaa0c9a12_c

🌝 ASTROLOGENS ED 🌙

Himlens oändlighet hålls samman i en ordning
De astrala planen avslöjar en logik
med i vilken naturen samstämmigt återklingar i resonans.

Om så endast ett fåtal är initierade i denna tolkningarnas konstart, i denna himmelska vetenskap som skänker existensen en mening
så vill jag vara en av dem.

Jag erkänner privilegiet och ansvaret att som astrolog tjäna mänskligheten och att verka som kanalen mellan det som sker där ovan och skeendena här på jorden.

Min strävan är att vara jordad, fördomsfri och att med öppet hjärta, respektfullt, ärligt och ödmjukt
lova att hjälpa dem som söker en högre kunskap.

När jag visar dem vägen igenom tiden och rummet
sker det enlighet med den geokosmiska kartan.

Jag ledsagar och ger perspektiv på att trots svårigheter och prövningar är allas våra liv inordnade i en intelligent kosmisk ordning.

Min guidning sker utifrån min bästa vilja och ödmjuka förståelse.

Oavsett om mitt arbete uppskattas offentligen eller inte,kommer jag inte att svika eller vackla i min strävan att hedra detta ärofyllda kall.