Ett kairos ögonblick i ett arketypiskt kosmos

 

UAC 2018 i Chicago avslutades värdigt med Richard Tarnas hejdundrande föredrag om Pluto/Uranus transiter och vad som händer i tider av kris. Skickligt lotsade han oss åhörare igenom historien och satte fingret på vad som verkligen är viktigt. Det är så lätt att man som människa fokuserar på fel grej, tappar siktet på vad som är betydelsefullt bland alla måsten och andra saker som kommer emellan i livet.

Han pekade ut 30-talet, 60-talet och nutiden som årtionden av kris och förändring när mänskligheten gått igenom oerhörda prövningar och kriser men som också har lett till väldigt positiva och genomgripande förändringar av samhället.

Obama hade vid sitt sista tal som president förra året sagt att historiens båge måste böja sig emot tolerans, frihet och rättvisa. Det citatet hade han hämtat ifrån Martin Luther King som i sin tur hade lånat frasen ifrån en kvinnorättsförkämpe på 1930-talet. Vad som är så oerhört intressant är att det vid alla dessa tre tillfällen hade Pluto och Uranus befunnit sig i kvadratur eller konjunktion till varandra.

Bra exempel där vi kan få ett smakprov på tidsandan är Netflixserien Babylon Berlin som handlar om förkrigstiden. I serien gestaltas hur de mörka krafterna kommer från ingens stans och plötsligen väller ut ur underjorden. Eller hur Rolling Stons fångade sin nutid i låttexter som ”my name is called disturbance” och ”pleased to meet you” som båda handlar om sammanbrott och förändring. Nya krafter som vill upp till ytan.

En intressant detalj i sammanhanget är att upptäcktes just 1930 . Denna lilla planet har alltid haft en evolutionär roll i mänsklighetens historia, oavsett människorna har varit medvetna om Pluto eller inte. Dane Rudhyar lär ha sagt att Plutos närvaro gör att alla gränser i solsystemet kan överskridas

Vid stora och dramatiska övergångar kan man genomgående se att Pluto och Uranus utgjort de pådrivande krafterna i skeendena säger Tarnas. Han är övertygad om att Pluto nuvarande position definitivt kommer att driva saker till sin spets.

2020 kommer Pluto och Saturnus att mötas i Stenbockens tecken och detta möte är redan långt i förväg fruktat, omtalat och förunderligt för oss astrologer.

Man kan se Saturnus/Pluto konjunktionen som de sista dödsrycken på det moderna samhället – men försätter Tarnas uppmuntrande, kan man också se detta som födslovåndorna innan det nya samhället kan byggas.

I spåren efter de stora ekonomiska nedgångarna växte nazismen fram 30-talet och detta ledde mänskligheten in i 2:a världskriget och historiens värsta humana katastrof. Det var den tidens stora utmaning.

Framtiden ser oerhört osäker ut. Mänskligheten möter om möjligt ännu större utmaningar än vi hade på 30-talet. Förutom de politiska och socioekonomiska kaoset som råder dessutom lever vi på en planet som håller på att totalt kollapsa.

Naturen pekar nu på Saturnus/Pluto – kan utgöra födelsen till en ny era i mänsklighetens historia. Vad vi vet är 66 miljoner år sedan vår jord var med om ett så stort hot om detta.

Vi, nutida Homo Sapiens har nu separerat oss helt och hållet från Moder Jord, naturen och kosmos och tycks tro att vi människor är den enda art som har ett intelligent liv! Vi har isolerat oss från hela skapelsen och tycks inte ens förstå vad Moder Jord och universum försöker säga till oss!

Hur har vi lyckats få hela jorden att stå inför ruinens brant? Vi har själva satt oss i den här situationen eftersom den moderna mannens vilja att exploatera jorden för att själva kunna få vinning tysk outsinlig.  Det här en total inflation det egna egots betydelse och endast en djup moralisk transformation skulle kunna förändra den tragedi vi står inför.  Vi måste börja med oss själva och jobba med vårt eget inre mörker och göra vårt skuggarbete. Det går inte om vi inte inser och erkänner att vi inte är speciella alls utan bara en av många arter på jorden. Vi måste vakna upp till ett helt annat medvetande.

Endast när egot dör – kan vi finna en helt ny väg till förståelse. Du närvaro här är att fylla ditt genetiska, kosmiska uttryck. Vi är alla ett uttryck av kosmos i mänsklig form. Vi människor måste sansa oss nu och ha tillit till att det finns ett högre syfte. Ha tillit till att detta är en process vi måste igenom och bara göra vårt mänskliga arbete. Vi kommer inte att kunna göra det här som enskilda individer eller isolerade varelser.

Det kommer att krävas att vi skapar samhällen där vi kan vara lokala hjältar med tydliga visioner om en hållbar värld. Vi måste erkänna det heliga i allt levande. Det här kräver en kollektiv akt. Vi måste ge demokrati till allt levande. Det går inte att genomföra detta som en ensam individ.Men i samhället måste vi ge utrymme till den enskilde individen för att utvecklingen ska kunna äga rum.

Som astrologer har vi tillgång till hela den astrologiska kunskapen och erfarenheten. Det är en enastående kraft som ligger i detta, att ha tillgång till universum och klarsynt kunna se processerna. Vi finns här för att koda, översätta och guida. För att kunna gå igenom denna död och återfödelseprocess måste vi skapa utrymme. Om vi förstår att processen är intelligent, att den har en mening, att det är en healing gåva till mänskligheten kan det gå. Vi astrologer har ett unikt försprång och kan ge förståelse i detta.  Vi kan gå igenom detta dödsögonblick – så att det må bli ett återfödelse ögonblick där vi är medskapare i ett större sammanhang,  kosmisk kärlek är inte för starkt ord.  Vi är inte ett meningslösa dammkorn utan individer som måste ha tillit till universum och inte sätta oss själva i första rummet för vi måste verka för det större sammanhanget avslutar Richard Tarnas sitt föredrag. Alla i rummet var djupt rörda och han fick rungade applåder för sitt anförande.