Fiskarnas tecken

Fiskarnas tecken

19/2 – 20/3

Element: Vatten

Kvalitet: Rörligt

Styrande planet: Neptunus

 

När själen inkarneras i Fiskarna – det sista av zodiakens tolv tecken – har den samlat erfarenhet ifrån alla sina tidigare liv och bär med sig dessa minnen i sitt hjärta. Därför sägs att det är gamla själar som föds i detta tecken och redan från födseln kan man se att de har ett större djup än de flesta andra människor.

Detta är geniets stjärntecken, för många stora tänkare, uppfinnare, matematiker, forskare och tonsättare har varit födda just i Fiskarnas tecken. Men den konstnärliga sfären är Fiskarnas mest naturliga lekplats. Fiskarna kan vara utomordentligt framgångsrika och här finner vi skådespelare, dansare, konstnärer, poeter och musiker och många andra kreativa. Deras fantasi, unika förmåga att uttrycka sin upplevelse av mänskligheten, den fantastiska intuitionen, insikten och kreativiteten hjälper dem att uttrycka sina känslor och sina visioner. Detta är gåvan Fiskarna har till mänskligheten.

Den mystiska, andliga planeten Neptunus är Fiskarnas styrare och skänker dem därmed inspiration, konstnärlighet, visioner och andlig medvetenhet. De har enorm förmåga att känna in andra människors känslor, vara intuitiva, medkännande och blir fantastiska helare, psykologer eller terapeuter.

Men skuggsidan hos Fiskarna – som är precis lika vanlig som att de lyckas – är att vi ser att många av dessa genialiska varelser väljer att inte utnyttja sin potential alls. De väljer medvetet att sälla sig till den stora skaran av missuppfattade genier som irrar runt därute som svamlar om sitt nära förestående skiv- eller boksläpp, genombrottet de väntar på utan att någonsin få till det. Verklighetsflykt – ibland igenom ett överdrivet användande av alkohol och andra droger är inte helt ovanligt heller.

Fiskarna är ofta inte är villiga att göra den uppoffring som krävs för att ingå i ett bolag, en anställning eller i själva systemet. De behöver vara fria och de väljer själva. Detta är viktigare för Fiskarna än för något annat tecken. Därför har mången arbetsgivare med stor förvåning fått se hur påläggskalven, bolagets hopp, plötsligen bara säger upp sig för att få tid över att skriva på sin bok eller vad än det kan vara för anledning till att Fiskarna lämnar.

De är inga stora vänner av agendor, planer och scheman heller. De gillar att vara fria och ta dagen mer som den kommer. Att livet måste kännas mysigt är skäl nog för Fiskarna att välja friheten. Fasta arbetstider, öppna kontorslandskap, möten, krav, shoppinglistor, Excel-ark och allt sådant gör att de känner sig fångade och ofria.

Vissa av dem har en djup ovilja emot konsumtionssamhället och går därför runt med riktigt gamla mobiltelefoner, nästan som ett politiskt ställningstagande. Ja, man kan se det som märkligt – eftersom det mycket väl kunde vara ett av de Fiskenfödda genierna som uppfunnit hela telefonen.

När Fiskarna älskar så är deras kärlek så finstämd och vibrerar på en så hög oktav att det nästan krävs att partnern har samma typ av andlig närvaro för att de ska förstå varandra. Fiskarna kan ta lidande, idealisera en person, leva endast på hoppet och älska en människa villkorslöst – länge. Utomstående kan känna sig frågande till varför. Om kärleken blivit för svår eller krävande simmar Fisken till slut bara iväg – inte sällan utan att berätta varför. En dag är de bara borta. Det kan förstås även gälla vänskap, arbetsrelationer eller vad som helst.

Styrkor: Frihetsälskande, genialitet, konstnärlighet, andlighet, djup.

Se upp med: Fiskar bör se upp med bristande drivkkraft, verklighetsflykt, ibland en förkärlek för droger och beroenden.