Fullmånen i Oxens tecken

 

The-Full-Moon-in-Taurus-of-November-12-2019-Will-Help-You-Make-Your-Dreams-Come-True

🌕 Fullmåne i Oxens tecken ♉️ 

Tisdag 12/11 blir månen full på 19°52 i Oxens tecken kl 14:37.

Vi har en kraftfull fullmåne som kan komma att av kännas rejält eftersom spelar på vår känslosträngar och gör våra känslor stora och kanske dramatiska.

En fullmåne uppstår ju i det ögonblick som Solen och Månen står mitt emot varandra. Det innebär också att olikheterna mellan det två tecken kommer upp och ställs emot varandra. Nu får vi uppleva att  Oxens stabila, lugn ställs emot Skorpionens passionerade, dramatiska känsloliv.

Månen som befinner sig i Oxens fasta tecken, som styrs av kärlekens gudinna. Hon är sinnlig, sensuell, subtil och det är det vackra i livet, kärleken, det sinnliga hon vill ha – eller kanske till och med begär, för Venus är ju en gudinna och hon har ingen anledning att tigga och be. Venus gillar även pengar, och gillar att ge framgång inom dessa områden konst, skönhet, charm, förförelse, kärlek och pengar. I dennas månes sken kommer du till insikt om vad eller vem du älskar och värderar allra mest.

Solen å sin sida befinner sig i Pluto/Marsstyrda Skorpionen som är ett fast vattentecken som känner, vibrerar och vill få oss att känna inåt, finna sanningen i vårt innersta väsen. Skorpionen vill veta allt och sexualiteten, passionen, psykologi är några av Skorpionens vägar till sanning. Ingenting förblir ytligt i Skorpionens sfär. Denna gång kommer retrograda Merkurius finnas vid Solens sida.

 

Mina pengar – Dina pengar, Kärlek – Sexualitet, Trygghet – Utmaning kan vara några av motsättningarna.

Det här är kärlekens, passionens och dina sanna önskningars natt. Om dina önskningar och mål är i linje med dina innersta värderingar kommer den här fullmånen att hjälpa dig att nå framgång.

Det kan vara av stort intresse att veta i vilket hus fullmånen faller. Så ta fram ditt eget födelsehoroskop! Vad händer och in inom vilket område sker utvecklingen?  Titta på din egen  astrologiska karta och se efter i vilket hus 19°52 i Oxen infaller.