Hur påverkas vi av planeterna?

De flesta av oss vet att månens gravitation påverkar ebb och flod. Många upplever också att de blir störda i sömnen eller i humöret vid fullmånen exempelvis. Astrologin bygger ju på tanken ”As above – so below” – och inte bara månen – utan alla planeter påverkar oss människor Det kan vara lite olika beroende på vilka positioner de intar, i vilka tecken de står, hur pass nära de är till varandra, vilka spänningslägen som råder mellan dem osv.

Solen finns alltid centralt – i mitten av allt och alla planeter rör sig i banor runt Solen. De har olika hastigheter – vissa går långsamt och andra rör sig snabbt. Ju längre bort ifrån solen en planet befinner sig – desto långsammare går det. Men – ju långsammare en planet rör sig – desto större påverkan hinner den ge dig.

Solar system 4311De första fyra planeterna – som är närmast Solen kallas för ”inre planeter”. Solen, Månen, Merkurius, Venus och Mars – de rör sig snabbt genom zodiaken och de skapar tillfälliga upp eller nedgångar i vårt humör, snabba händelser, tillfälliga skeenden. De påverkar ditt dagliga liv, stämningar och vanor.

De ”yttre planeterna” – Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus och Pluto – rör sig långsamt och byter tecken var och en till femton år. Som ett resultat de formar de större trenderna i ditt liv. Faktum är att Neptunus, Uranus och Pluto kretsar så långsamt runt Solen att de sägs påverka generationer och stora skeenden på jorden.