Månen – ditt inre jag

🌛 Månens position i horoskopet vid tiden för din födelse visar dina innersta behov och hur du knyter an till andra människor emotionellt. Om solen agerar så visar månen hur du reagerar.

Månen i en människas liv är själens röst. Den visar hur vi reagerar – det vill säga hur vi tar emot, processar, hanterar och uttrycker våra känslor. Den säger något om våra reaktioner, instinkter och hur vi relaterar till andra människor och förmågan att känna närhet och kärlek.

Detta är det nedärvda känslomässiga mönstret, det vi fått med oss i modersmjölken. Men månen visar också någonting om din uppväxt, om hur du blivit omhändertagen som liten. Den avslöjar något om våra mödrar/fäder, vår egen förmåga att själva ge och ta emot kärlek, vara omhändertagande och hur vi själva agerar som föräldrar.