”If you want to know something about the future – look at the past” –

saturn-and-pluto-retrograde

If you want to know something about the future – look at the past”

Ovanstående är ett Dr Phil citat jag gärna använder mig av då och då.

När jag skriver mina veckohoroskop till er; Gott Folk så gör jag det med hjärtat.  Kanske jag pratar över era huvuden och skrämmer slag på er med mina astrologiska analyser som kan tolkas väl dramatiska. Jag har fått lite hintar om det på senaste och ska försöka bättra mig.

🔮Kan astrologer förutsäga framtiden?

Delvis kan vi det. Vi kan få en viss information, fragment av helheten som det är upp till oss att tolka och tyda. Genom att studera planeternas rörelser på stjärnhimlen och deras cykler kan man se återkommande mönster som går igen.  Vi tolkar tecknen i skyn, ser sambanden och det är också vår uppgift att dela med oss av vår kunskap för att mänskligheten ska kunna göra bättre val.

Astrologin är så intressant eftersom det är en vetenskap i utveckling. Ständigt forskas det, vi testar nya teorier, upptäcker nya planeter och stjärnor och med varje upptäckt ökar förståelsen lite. Än så länge finns det inget sätt få reda på allt om framtiden i förväg. 

⭐️ Betydelsen av Saturnus och Plutos möten.

Ungefär vart 33 – 38 år infaller en konjunktion mellan Saturnus och Pluto och dessa möten är ”ökända” som ödesmarkörer eftersom det i farvattnen efter dessa sker stora historiska händelser som markerar mänsklighetens historia och utveckling. Men vi ser också att oppositionerna och kvadraturerna har stor betydelse och då blir det förstås lite tätare intervall – ca var 8 -9 år.

Varje Pluto/Saturnus möte varar i lite drygt två år. Saturnus – Pluto mötena är kollektiva och påverkar lika över hela världen och är kanske inte att ta till sig så mycket av på ett privat plan.

⭐️ 2019-2020-2021 är en tid när det är många ”stora” transiter på gång samtidigt.

  • Å ena sidan har vi Pluto/Saturnus konjunktionen
  • Vi har eklipssäsongen som är ovanlig just som den sammanfaller med Pluto/Saturnus.
  • Vi har Uranus som nyligen har skiftat tecken.

Vi var mycket nära en konjunktion (2° isär bara) under april 2019. Nästa exakta konjunktion äger rum den 10/1 2020 och intressant nog är denna dag också en fullmåne och en förmörkelse. Processen är pågående under hela 2019 och 2020.

🔮 Bör vi vara rädda?

66597682_461567161088068_446940378495451136_nAbsolut! Men inte så rädda att vi sitter hemma och har ångest – men tillräckligt oroade att vi väljer att göra skillnad. Historia är intressant som vi genom att studera den kan gissa oss till vad som kommer att ske i framtiden. Det är av den anledningen  jag finner att astrologin också är ett . superintressant verktyg. Genom att studera förflutna transiter kan vi dra slutsatser om framtiden och hjälpa människor att ta bättre val.

Det här behöver förstås inte betyda ett tredje världskrig. Jag kan utan att blinka räkna upp hur många varningsskyltar, tecken som helst som säger att mänskligheten kollektivt har jättestora uppgifter att lösa omgående utan att bråka, men jag vill inte bli för politisk här.

 

ASTROLOGISKA TRANSITER & HISTORISKA TILLBAKABLICKAR

Det första världskriget

Startskottet till det första världskriget var det berömda ”skottet i Sarajevo” när  ärkehertig Franz Ferdinand av Österrike med fru blev mördade. Men vid denna tid hade Pluto precis trätt in i Kräftan och bara någon vecka därpå gick även Saturnus in i tecknet.

Under denna blodiga fas ägde tre konjunktioner mellan Pluto/Saturnus rum. 4/10 – 1914, 1/11 – 1914, 19/5 -1915

Kriget pågick fram till 11/11, 1918.  Året därpå slöts ett fredsfördrag i Versailles som har kommit att kallas freden som gjorde slut på alla möjligheter till fred på jorden. Uranus hade då precis gått in i Fiskarna och världen törstade efter en konfliktlösning. Här ändrades maktbalansen mellan länderna helt. Ryssland kollapsade och till följd av detta löstes det Osmanska riket upp.

Det andra världskriget

Uranus hade precis trätt in i Oxen 1934 när Adolf Hitler för första gången deklamerade att han inte tänkte följa Versaillesfördraget utan avsåg rusta upp Tyskland militärt. När dessa planer förverkligades 1935 befann sig nästan alla de yttre planeterna, utom Saturnus i samma tecken som de nu intog igen 10/11, 2018. Alltså identiskt som de hade 10/11, 1935 – samma position eller i opposition. Vi har alltså anledning att dra öronen åt oss. Vara vaksamma och se om vi ser några paralleller mellan nu och då.

Vid själva krigsutbrottet 1/9, 1939 befann sig Saturnus kvadratur Pluto, och noden skiftade då tecken till Vågen. Kriget som kom att bli världshistoriens absolut största mänskliga katastrof pågick till den 15/9 – 1945.

Här hade världen kollapsat totalt och maktstrukturerna ändrades helt och den geopolitiska ordningen ändrades. Tiden mellan 1918 – 1945 hade de gamla rikena löst upp. Det brittiska imperiet, Osmanska riket, det gamla Ryssland och kort sagt hela världen hade lösts upp eller förlorat sin makt. Den geopolitiska strukturen ändrats och USA tog på sig rollen av att vara världens supermakt och ledare.

Efterkrigstiden 1947 – Pluto/Saturnus konjunktion  

Vid krigsslutet låg världen i spillror på alla tänkbara sätt. Världen behövde helas, rustas upp, lagas, återfödas. 1947 hade vi ytterligare en exakt Pluto/Saturnuskonjunktion. Statsmakterna gjorde stora investeringar i utbildning, offentlig välfärd och infrastruktur. Marshallplanen lades fram och här gick nästan hela världen gick in i en långvarig högkonjunktur med god ekonomisk tillväxt och låg arbetslöshet.

Åren 1964 -65 -66 Pluto & Uranus konjunktion opposition Saturnus.

Det här är åren som ”allt hände”. De svarta i USA fick rösträtt, Vietnamkriget startade, folk blev politiskt engagerade, kvinnlig frigörelse, sexuella revolutionen, fredsrörelsen, hippierörelsen uppstod, flower power mm.

1973/1974  Pluto/Saturnus kvadratur som var exakt sen höst

Den ekonomiska goda tillväxt, välfärd, balans och fred som rått i världen skakades allvarligt genom Oktoberkriget mellan Egypten och Israel. Här i Sverige kom vi att chockas över vad som kallades oljekrisen och fick börja att tänka om lite vad det gällde fossila bränslen och oljeberoende. Militärkuppen i Chile ägde rum vid Pluto/Saturnus kvadraturen.  Även invasionen av Cypern 1974 inleddes under Pluto/Saturnus kvadratur.

En exakt konjunktion mellan Pluto/Saturnus ägde rum 8/11, 1982/83

Såväl 1982 som 1983 beskrivs som normalår. Falklandskrig och slutet på militärdiktaturen i Argentina. Dessa år görs dock väldigt stora tekniska framgångar och de stegen mot att skapa nätverk – det som skulle med tiden utvecklas till att bli internet togs. Framväxten av Internet uppmuntrade världsekonomierna till en ny fas av rikedom.

Pluto/Saturnus kvadratur 1991/1992/1993

Krigen i forna Jugoslavien, Kroatien och Bosnien startade under en Pluto/Satrunus kvadratur. Det har kallats Europas största katastrof i modern tid. Under tre och ett halvt år utkämpades ett rått och brutalt krig i Bosnien där civil­befolkningen var uttalade måltavlor.

Saturnus opposition Pluto 2001/2002

Den 11/9 2001 var Pluto/Saturnus i opposition genomfördes de samordnade attackerna emot riktade mot civila och militära byggnader i USA. Attackerna dödade 2 996, skadade över 6 000 personer och orsakade skador i egendom och infrastruktur för minst 10 miljarder dollar. De allra flesta dödsoffer var de som dog i eller nära tvillingtornen, antingen då de attackerades eller rasade, detta har gjort att attackerna mot tvillingtornen har fått mest uppmärksamhet i media. Attackerna genomfördes av terroristorganisationen Al Qaida. I jakten på terrorister gick USA in i Afghanistan 2002. Saturnus/Pluto oppositionen kvarstod

2010/2011 Saturnus/Pluto kvadratur + att Uranus gick in i Väduren

Wikileaks får sitt stora internationella genombrott. En revolt som kommit att kallas den arabiska våren bröt ut och spred sig som en löpeld i många stater i Nordafrika och Mellanöstern. Tunisien, Libyen, Egypten och många andra länder ville göra sig fria från diktaturer. Dessa uppror ledde till inbördeskrig i Syrien, Jemen och Libyen. Händelserna som demonstrationerna och omfattande religionsförföljelse har orsakat stora flyktingströmmar till grannländer och bidragit till flyktingkrisen i Europa.