Mars och Uranus i kraftfullt möte..

 

ladda ned (33)

Det är starka krafter som rör sig i Universum nu när Mars och Uranus möts på den 29:e graden av Vädurens tecken. Oh! Detta är så explosivt och potent. Skeendet har varit aktiverat i minst 10 dagar men når sin kulmen och är helt exakt under morgondagen 13 februari 2019 ca kl 08.00 på morgonen.

Hur speglar det dig?

I värsta fall kan ilska, frustration och irritation stiga upp. Positivt kan vi uttrycka det som att Mars, är i toppform nu, upphettad, passionerad och eldig. Följer Uranus sin läggning får vi se plötsliga, förvånande och kanske till och med chockerande händelser. Använd dessa superkrafter och låt elden för att inspirera dig till att ta tag i saker, vara modig strida för det du tror på.

Vanligen talar vi bara om konjunktionen, dvs när två planeter möts i ett visst tecken. Men, planeter följer inte bara banan runt solen, de rör sig också upp och ner också och kan mötas även i den riktningen.

Deklination kallas det mått som visar på vilken höjd en planet rör sig norr eller söder om vår ekvator och dvs på vilken grad uppåt (norr) eller nedåt (söder) som de befinner sig på.

När två planeter är i hög närhet eller vid samma deklination ökar energiutbytet mellan dem. 9/2 befann sig Mars 10,52 grader norr om vår ekvator och Uranus vid 10,40 grader också norr om vår ekvator vilket förstås ger ytterligare ett lager av explosiv energi till detta supermöte.

Sålunda kan vi säga att de båda möts både på höjden och bredden i Väduren, det tecken som Mars är härskare av.