Neptunus vänder direkt!

Image-by-2234701-from-Pixabay-

Neptunus som nu är stillastående (stationär) och vänder direkt onsdagen den 27/11 kl 13:33 på 15°56 i Fiskarnas tecken.

Just detta moment är så intressant för genom att planeten stått och ”bränt” på mer eller mindre på samma ställe blir den extra laddad och kraftfull precis i vändningen. Man anser att det är just nu som det verkligen kan hända grejer som påverkar, utvecklar och förändrar sådant som är inom Neptunus rike.

Retrograden började den 22/6 på 18°43 i Fiskarna och processen avslutas när Neptunus är ute ur sin skuggzon den 18/3 -2020. Ja, man kallar tiden mellan ”station direkt” tills Neptunus åter når 18°43 i Fiskarna där det hela började för skuggan. Det blir allts den tredje och slutgiltiga gången som planeten passerar dessa grader under vår livstid.

Neptunus närvaro i horoskopet står för inspiration, drömmar, andlighet, synskhet, illusion och förvirring. Eftersom Neptunus är så inkännande, subtil och andlig är allt runt denna planet svårt att begripa och förstå. Neptunus kan handla om de andliga världarna, landet bortom, evigheten och kanske till och med gudsnärvaron. En ungdomlig och möjligen också naiv själ är vad som förknippas med personer som har en stark Neptunus i sitt horoskop.

Men hur kan Neptunus påverka dig? Kanske sker det genom att andliga världar öppnas? Det kan komma som en ny idé, en vision, kanske visar Neptunus nya möjligheter för dig. Du kan komma närmare din innersta kärna nu.

Vidrör Neptunus någonting i ditt horoskop? Kolla vad du har på 15°-18° i Fiskarna. Har du någonting på dessa gradantal i andra tecken kan du ändå bli påverkad genom opposition, kvadratur, trigon, sextil eller inkonjunkt. Under en Neptunustransit blir du mjukare, öppnare och känner medkänsla och sympati. Kreativitet, fantasi och musik kan flöda ur dig nu. Din andliga kanal, blir öppen och tydlig. Det är den positiva sidan. Andra kan uppleva att det faktiskt år dåligt psykiskt och blir extra sensitiva under denna influens.