Saturnus i Vattumannen

 

I morse ca kl 05 skiftade Saturnus tecken och trädde in i Vattumannens stjärntecken.

⭐️Detta är att beteckna som en historisk händelse eftersom denna position kommer att påverka utvecklingen på jorden under de kommande tre åren. Saturnus position påverkar de stora massorna, de politiska händelserna och besluten som kommer att fattas.

Saturnus är enligt den klassiska astrologin styrare i Vattumannens tecken och här kommer han till sin rätt och kan verkligen påverka besluten, världspolitiken och valet av ledare. Uranus som har fått det moderna ledarskapet befinner sig nu i kvadratur till Vattumannen (vilket är bra) för de kan samarbeta här.

När man tänker Saturnus i Vattumannen är det främst forskning, vetenskap, teknologi, politik och samhällsinsatser avsedda att hjälpa alla. Vi kommer att vara mer benägna att sätta våra personliga intressen åtsidan för att tjäna kollektivet – den stora massan. I kollektiva, humanitära Vattumannen är det frihet, jämlikhet och broderskap som gäller.

Tillsammans, solidaritet och rättvisa är Vattumanord som vi kanske inte har använt så flitigt på senaste åren.  Nu går vi ifrån egot och den egna vinningen och söker lösningar som kommer att hjälpa alla i samhället.

22 mars – 1 juli (1/7 -17/12 Stenbocken) 17 dec 2020 – 22 mars 2023

Det sägs att den första tiden med Saturnus i Vattumannen är trailer, en förhandsvisning till vad som komma skall?

Visst, Saturnus kommer att gå in 2° i tecknet och sedan ha en retrograd period när han går tillbaka in i Stenbocken innan han slutligen går in i Vattumannen. Icke desto mindre är processen som börjar här 22/3 redan igång och aktiv hela vägen till 22/3 -2023.

Vad kommer att hända nu?

Saturnus ingång i Vattumannen och även det faktum att Mars snart följer efter in i Vattumannen den 30/3 är superbra nyheter för världen och inte mist i kampen mot att stoppa den pågående spridningen av Coronavirus.

  • Alldeles nyss 22/3 föreslogs här på nyheterna läste jag att om Coronakrisen blir värre kan Sverige komma att få en koalitionsregering! Saturnus i Vattumannen jobbar snabbt!
  • Överallt världen runt forskas nu efter medicin som ska hjälpa oss. Vattumannen kommer leverera.
  • Vi vet ju redan att G-5 nätet kommer igång på riktigt under Saturnus tid i Vattumannen
En historisk tillbakablick:
⭐️ 6 februari 1991 – 28 januari 1994

Politiskt:  Sovjetunionen upplöstes  samtidigt som den Europeiska Unionen bildades.

Teknologiskt: Kommersiella Internetuppkopplingar kom 1991, Linux, 1991, Den första IBM Think Pad lanserades, GSM mobiltelefoner 1991, SMS började användas 1992, webbläsaren Mosaic gjorde www till massmedium, 1993. Datorerna kommer in i våra hem.

⭐️ 3 januari 1962 – 16 december 1964

Politiskt: Berlinermuren byggdes, Cubakrisen, President Kennedy mördas

Teknologiskt: 1957 startade Sveriges Radio men i början på 60-talet kom TV:n in i var mans hem. Färg-TV uppfanns i USA, Telstar, första kommunikationssatelliten kom 1962, IBM 360, första hemdatorn introduceras 1964.

Vem är han?

Saturnus är den stränge fadern, han är Kronos – tidens gud, även kallad Liemannen eller kosmiske läraren. Han är också ”The Lord of Karma” för att nämna några. Trots att han har så många namn brukar han varken ses som ett kärt barn eller en välkommen gäst i horoskopet. Även om han har fruktansvärt dåligt rykte är han varken bra eller dålig, han är rättvis och kommer till oss alla.

Stränga fadern Saturnus är en automatisk nejsägare. Han är kontrollen, strukturen, ordningen, väggen, avskildheten och tiden. Han är uthålligheten, ordningen, visdomen och erbjuder en förståelse för de äldre, för erfarenhet och för makt som har ett högre syfte och är grundad i sanning.

Ingenting blir någonsin lätt eller enkelt med Saturnus – inte på en gång i alla fall.  Han är zodiakens tuffaste uppdragsgivare som med ett stadigt grepp om piskan ser till att vi kommer i tid vår arbeten och arbetar hårt. Han lär oss ansvar, disciplin, moral, höga ideal och gränssättning.

Han är läromästaren som utdelar de lektioner vi behöver för att kunna växa som människor och faktiskt bli bättre individer. Bra med Saturnus är att vi mognar, utvecklas enormt och får ovärderliga lärdomar. Han utmanar oss att göra vårt allra bästa. På andra sidan Saturnus kommer du att vara en så fulländad person som du kan bli.

Saturnus står för åtstramning, han strävar efter effektivitet och därför blir saker både enklare och svårare samtidigt när Saturnus har ett finger med i spelet. Saturnus ser till att vi får se verkligheten i vitögat och sanningen upptryckt i närbild. Vi kanske måste minska utgifter, säga adjö till människor, vanor och beteenden vi inte längre behöver i våra liv.

Vad kommer Saturnus närvaro att innebära i ditt liv?

Saturnus är verkligheten, den nakna sanningen utan omskrivningar.  Han kan uppfattas kall, hård och skoningslös. Vad som gör honom så fruktad av oss människor är det faktum att i hans närvaro kan vi inte ljuga för oss själva.

När Saturnus kommer in i våra liv kan det kännas som någon högre osynlig makt kliver in våra liv, blåser ut mysljusen och tänder starka lysrör i taket och säger: Låt oss ta en titt på verkligheten som den är och låt oss tala sanning.

Där i det skarpa ljuset kan vi komma till insikt, förstå att vår tid på jorden inte är oändlig, se att tiden – kan vara knapp för att hinna med allt vi önskar oss för ett självförverkligande; barn, äktenskap och karriär? Kanske ser vi också vårt eget åldrande. Tick, tack..

Saturnus kan få oss att uppleva separation och avskildhet. Det kan vara att man inte känner den självklara villkorslösa acceptansen ifrån sin partner, förtroligheten som knöt dig och din vän samman? Känslan av att inte passa in trots att man befinner sig på en stor fest med vänner.

Saturnus tvingar oss att vända blicken inåt, se sanningen om oss själva och våra mönster i relationer. I denna process kan vi människor uppleva smärta, ensamhet och sorg.

Många människor oroar sig för att Saturnus ska göra livet svårt, att det ska fattas materiella tillgångar eller att livet kommer att innehålla för mycket allvar, ansvar och ensamhet. Att det blir svårt, fattigt och tungt att bära – vilket det också kan bli förstås – men inte nödvändigtvis.

Saturnus är förnuftig, han främjar arbete och kan ge dig en nyttig och välbehövlig ny start och en stadig grund att stå på. Åtstramning är ett Saturnusord och han högaktar sanningen, den smala vägen, det konkreta.

Om du har något område av ditt liv där du är svagare och kanske inte håller måttet kommer Saturnus att göra dig uppmärksam på dina tillkortakommanden och förhoppningsvis kan du finna lösningar på vad det än må vara. Det behöver inte gå så fort heller!

Saturnus är ju Tidens Gud och han har all tid i världen på sig. Han släpper inte greppet om dig fort eller lätt. Han vill att du ska grunda dig och finna en hälsosam och balanserad livsstil. Här är det den bästa kvalitén, det välbyggda och det stabila som gäller.

Vad händer när Saturnus transiterar över personliga planeter?

Saturnus är förknippad med en återhållen energi och i värsta fall. Om den passerar över din Sol, Måne eller Ascendent kan det finnas anledning att hålla ett öga på sin hälsa och sina dagliga vanor. Särskilt uppmärksamhet bör riktas emot knän, skelett, tänder och hud.

Även om hälsan inte drabbas går vi igenom en tuffare tid när vi utvecklas genom de prövningar vi går igenom. Under Saturnus influenser kan det vara svårt att knyta an till andra. Vi kan känna oss avskilda, olyckliga, ensamma och utanför. Separation är vanligt förekommande när Saturnus rör sig i horoskopet.

Saturn Return

Så ni som är födda 1962 – 1964, 1991 – 1993 får snart att uppleva en av det viktigaste tiderna under ert liv. Denna transit kommer när man är någonstans mellan 28-30, eller när en människa är 58 – 60 år gammal. Lever man till man blir 90 så finns där också tredje Saturnusåterkomst.

Saturnus i Vattumannens placering i de olika 12 husen

Positivt om Saturnus är de viktiga livsläxor vi får och utmaningarna vi möter. Energin får oss att växa, mogna och utvecklas. En superbra bok i ämnet är SATURN – A New Look at an Old Devil av Liz Greene.