Coronaviruset utgör nu en global hälsofara.

 

https___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_200108214800-coronavirusJa, jag skrev lite ytligt i ”På Himlavalvet” om coronaviruset och den intressanta tillfällighet som gjorde att viruset bröt ut precis när planeterna befann sig i sitt mest spända läge.

Vid en närmare granskning av det dramatiska nymånehoroskopet 26/12, 2019 denna gång sett ur ett sjukdomsperspektiv är det ju lätt att se vad slags ny start vi gick emot. Födelsen av en ny epidemi!

En äldre vaken OPA – kollega påpekade likheterna i horoskopen mellan detta virusutbrott och AIDS-horoskopet. Hade inte gjort den kopplingen själv. Det är ju så att håren reser sig när man ser samstämmigheten. När du tittar på horoskopet nedan är det främst två saker som är intressanta att notera. Saturnus/Pluto konjunktionerna och månknutarnas positioner.

Naturligtvis kan man inte exakt fastställa dag och tidpunkt för HIV och AIDS – men sjukdomen kom till allmänhetens kännedom under Saturnus/Pluto konjunktionen i Vågen 1982/1983.

Untitled

WHO: Coronaviruset utgör nu en global hälsofara.

Coronaviruset misstänkts ha spridits ifrån en fiskmarknad i staden Wuhan i Kina under slutet av december månad.

Efter sju timmars krismöte klassade Världshälsoorganisationen på torsdagskvällen viruset som internationell fara för människors hälsa.

Expressen rapporterade 1/2 att antalet bekräftade fall av det nya coronaviruset fortsätter att stiga kraftigt i Kina, samtidigt som få personer friskförklaras, rapporterar BBC. Över 9 800 personer, varav 129 utanför Kina i 21 andra länder, har insjuknat sedan i december, enligt Reuters. Hittills har 213 personer dött. På fredagen rapporterade Sky News att två stycken fall av coronaviruset har konstaterats i Storbritannien.

HIV – AIDS

År 1981 markerar ett viktigt årtal i hivs och aids historia. Detta år rapporterades det nämligen om två allvarliga sjukdomsfall i medier, som senare skulle visa sig vara aids. Nyheten om den ”nya ” sjukdomen hiv spred sig dock som en löpeld bland allmänheten och i nyhetsmedia.

Följande år, 1982, döptes sjukdomen till humanimmunodeficiency virus (på svenska ”humant immunbristvirus”) som är en förkortning av hiv. Samma år rapporterades det om aids-fall på flera håll i Europa.

1/10, 1982 sökte Roar Klingenberg vård på Roslagstulls sjukhus och i samband med det konstaterades det första AIDS fallet i Stockholm. Han avled två år senare i sjukdomen.  Naturligtvis blev han smittad lång tid före han sökte vård men jag har ändå valt att ta denna dagen som ett exempel för det var vid denna tid som kunskapen om sjukdomen började spridas till allmänheten. 

35 miljoner människor har dött i aids sedan epidemin startade under 1980-talet. Idag är 78 miljoner hivsmittade. I Sverige lever nästan 7 000 personer med en känd hivdiagnos, men i dag har vi få fall av aids.