Crazy Horse Profetia

chief-crazy-horse-1-638

Dessa ord uttalades av Crazy Horse när han för sista gången i sitt liv rökte den heliga pipan vid Paha Sapa tillsammans med Sitting Bull, fyra dagar innan han mördades.  
Många av dessa ord upprepas ofta, men det finns en rad ofta utelämnas – den om de ”unga vita”.  

”Vid lidande bortom lidande;

Den röda nationen ska resa sig igen och det ska bli en välsignelse för en sjuk värld.
En värld fylld av brutna löften, själviskhet och separationer.
En värld som längtar efter ljus igen.
Jag ser att det efter sju generationer kommer en tid när alla mänsklighetens färger samlas under det heliga livets träd och hela jorden kommer att bli en cirkel igen.
Under den tiden kommer det bland de unga Lakota finnas de som kommer att bära kunskap och förståelse för enighet bland alla levande varelser och de unga vita kommer att komma till dem som är av mitt folk och be om denna visdom.

Jag hälsar ljuset i dina ögon där hela universum bor. Ty när du är i centrum inom dig och jag är på den platsen inom mig, så ska vi vara som en”.

Länken till originaltexten på engelska

Ja, så långt profetian. Men vi som lever nu är den sjunde generationen efter Crazy Horse. Kanske är det så att det är internet som kommer att ena oss alla och samla hela mänsklighetens färger under livets träd? Kanske är det vi som måste ta första steget emot  förändringen?

fyra majs

 

Crazy Horse Profetia

chief-crazy-horse-1-638

Dessa ord uttalades av Crazy Horse när han för sista gången i sitt liv rökte den heliga pipan vid Paha Sapa tillsammans med Sitting Bull, fyra dagar innan han mördades.  
Många av dessa ord upprepas ofta, men det finns en rad ofta utelämnas – den om de ”unga vita”.  

”Vid lidande bortom lidande;

Den röda nationen ska resa sig igen och det ska bli en välsignelse för en sjuk värld.
En värld fylld av brutna löften, själviskhet och separationer.
En värld som längtar efter ljus igen.
Jag ser att det efter sju generationer kommer en tid när alla mänsklighetens färger samlas under det heliga livets träd och hela jorden kommer att bli en cirkel igen.
Under den tiden kommer det bland de unga Lakota finnas de som kommer att bära kunskap och förståelse för enighet bland alla levande varelser och de unga vita kommer att komma till dem som är av mitt folk och be om denna visdom.

Jag hälsar ljuset i dina ögon där hela universum bor. Ty när du är i centrum inom dig och jag är på den platsen inom mig, så ska vi vara som en”.

Länken till originaltexten på engelska

Ja, så långt profetian. Men vi som lever nu är den sjunde generationen efter Crazy Horse. Kanske är det så att det är internet som kommer att ena oss alla och samla hela mänsklighetens färger under livets träd? Kanske är det vi som måste ta första steget emot  förändringen?

fyra majs