Det retrograda förloppet

 

Ur ett annat perspektiv.Astrologer ser de retrograda tillstånden som en process som var och en av planeterna måste gå igenom.  Det är ett förlopp som består av fyra stadier.  Träder in i Skuggzonen +stationär retrograd+ stationär direkt+ ute ur skuggzonen.

Som alla vet är retrograd en tid när planeten tycks vila, när dess funktion inte är lika intensiv och skarp. I synnerhet i engelskan kommer alla ord som börjar på bokstäverna RE för att kunna användas för att beskriva retrograden. De har ju många fler sådana ord än oss. Reflektioner, återblickar (return på eng är ju såklart återkomst) och vi kan möta vårt förflutna vid dessa tider. Antingen att vi möts fysiskt  eller att vi minns det som skett. Detta är också en tid när vi kan spola tillbaka bandet och se på händelser vi varit med om igen och kanske med nya ögon. Vi får möjlighet att acceptera och integrera händelser. Vi tänker om och vi tänker förhoppningsvis bättre. Det är själens Rehab.

Jag valde att ta just Venus som exempel här och den här grafen med engelsk text nedan har jag ”lånat” ifrån Café Astrology. Jag tycker att det är en utmärkt illustration av vad jag menar.

Venus Retrograde Cycle from May 13 to June 25, 2020:

Venus Retrograde Cycle May to June 2020

Venus Retrograde Cycle May to June 2020

Alla retrograda planeter följer samma schema så det är bra att vi lär in och förstår oss på processen som alla planeter går igenom invid alla retrograda tillfällen:

Redan ifrån den stund en planet kommer in i skuggan har den börjat agera lite märkligt, som om att planeten är lite nedsatt i sin funktion. När den senare kommer närmare sin stationära fas innebär det att den går allt långsammare tills den slutligen står och trampar på samma grad, ibland i många dagar innan den slutligen slår om och påbörjar den retrograda rörelsen.

Vad vi måste veta om detta är att precis i den stund en planet är retrograd är den så nära jorden som det går att komma. Dess energi är så koncentrerad och kompakt här i denna stund och påverkar oss alltså mer.

I och med att planeten stått och vaggat på ett och samma ställe blir dess energi riktigt tung. Här skapas en ”punkt” – en särskild grad som vi bör lägga på minnet eftersom den aktiveras igen av en annan planet så väcks dessa minnen till liv.

Sist vill jag påminna er att planeterna inte backar på riktigt men det ser ut så ifrån jorden. Den astrologi vi praktiserar är räknad utifrån hur vi på jorden ser och upplever saker. Om vi befann oss på Mars eller någon annan planet skulle saker och ting kännas annorlunda förstås. Men vi utgår ifrån det vi ser och upplever härifrån. Ja- jag vet.. NASA och andra astronomer retar sig på denna uppfattning förstås, eftersom de forskar om hur det är ute i galaxen. Den dagen det går att hänga på någon juste spacebar på någon annan planet att astrologin blir helt annorlunda. Men än så länge håller vi oss till detta.