Kiron i Väduren

 

Den lilla dvärgplaneten Kiron eller (Chiron) lämnar Fiskarnas tecken och träder in över Vädurens nollpunkt mitt på dagen den 17/4, 2018!  Den positionen kommer han att hålla i hela åtta år framöver – ända fram till juni månad 2026.

När Kiron befinner sig Väduren så representerar han den skickliga krigaren och aktivisten. Kanske kommer Kiron i Väduren att få ödmjuka sig, uppleva såret och nederlaget, lära sig tålamodet och ödmjukhetens läxa innan han slutligen kan segra.

Om vi ska se till historien så befann han sig i Väduren åren 1968 – 1976 och hade säkert ett finger med i ”Flower Power rörelsen” och de starka röster och protester mot våld och krig som kom att färga hela den tiden.

Kända personer med Kiron i Väduren finns: Nelson Mandela, Mahatma Gandi, Vladimir Lenin och Yasser Arafat.

I födelsehoroskopet uppträder Kiron som ”the wounded healer” – den sårade helaren. Han sägs bygga en bro mellan de yttre och de inre planeterna.

Kiron representerar våra djupaste sår själsliga sår (både de sår vi bär med oss ifrån tidigare liv och de sår vi skaffar oss under detta liv) och det enorma lidande och slit vi har med att läka dessa inre sår och de misstag och snubbeltrådar vi ramlar över under processen. Kirons position i födelsehoroskopet visar just var vi har vår svaga punkt. Många har svårt att se sina sår och förnekar dem medan andra tar på sig offerrollen, missbrukar eller beter sig märkligt runt sina sår medan åter andra överkompenserar just på det området. 

Kiron, den sårade helaren, måste först göra upp med sina egna mindervärdeskänslor, komplex och låga självkänsla och förstå sig själv och inse hur han ska komma över sin egen otillräcklighet.  Först då kan han komma vidare och uppnå en läkning på djupet. Eftersom såret kommer ifrån tidigare liv och existenser sitter det djupt rotat i vårt innersta och vi får arbeta hårt för att komma över dessa problem, läka och hitta vår egen sanna livsväg.

I den grekiska mytologin blev Kiron blev avvisad av sin mor som hade svårt att tolerera hans utseende och att han var till hälften häst och till hälften människa. Att inte få växa upp med sin familj skadade honom förstås känslomässigt och Kiron gick på grund av detta många förödmjukande upplevelser till mötes. Man kan inte döma en kentaur på utseendet. Till skillnad från de andra av hans sort var Kiron oerhört intelligent, sofistikerad och vis. Han var en stor helare och lärare. Senare i livet blev Kiron skjuten. Träffad av en pil som gick djupt in i honom men, tragiskt nog ville det hemska såret inte läka. Trots att han själv var en fantastisk medicinman gick det inte att hela såret. Han levde sitt liv i ständig outhärdlig smärta. Till slut avsade han sig sin odödlighet för att få slut på det eviga lidandet och valde döden.