Kräftans tecken

 

Kräftans tecken

21/6 – 22/7

Element: Vatten

Kvalitet: Kardinal

Styrande planet: Månen

Symbolen för Kräftan är det lilla, mjuka känsliga blötdjuret som för att överhuvudtaget kunna överleva måste skydda sig med ett hårt skal och rejäla nypor. Utan skalet skulle dessa supersensitiva varelser inte överleva i den hårda världen – men med skalet blir de livsdugliga och väl rustade för livet alla utmaningar och krav.

Ansvar, plikttrogenhet, ärlighet och kompetens är honnörsord för Kräftan. De är intelligenta, välförberedda och pålästa med källhänvisningar och allt och är kända för sin enorma minneskapacitet. Många Kräftor är lingvister och har oerhört lätt för att lära sig främmande språk.

De är synnerligen ärliga, ibland även ängsliga, och har lite dålig självkänsla som hänsynslösa människor lätt lär sig att utnyttja. Kräftan är de allra bästa anställda man kan ha på en arbetsplats. De överpresterar alltid och det räcker med en antydan ifrån chefen att hen inte är helt nöjd så faller Kräftan dit i gamla mönster. Snabbt tar hon på sig ansvaret för allt och ser till att arbetet omedelbart blir utfört.

Det finns ett oroligt drag över Kräftan som bottnar i osäkerhet och en oförklarlig känsla av otillräcklighet. Detta gör att hon planerar allt i förväg och alltid håller sig steget före alla andra för att kunna förutse vad än som eventuellt skulle kunna inträffa. Därför kan vissa uppleva att Kräftan har ett visst kontrollbehov.

Att Kräftan är ett kardinalt vattentecken betyder att de har starka ledande kvaliteter och blir utmärkta chefer och förebilder. Det är inte säkert att Kräftan själv söker sig till de mest prestigefyllda rollerna eftersom hon tillhör dem som inte tycker om att förhäva sig själv. Därför är väldigt vanligt att se Kräftor som är informella chefer på sina arbetsplatser för såväl arbetsuppgifterna som att ansvaret dras till dem – men inte lika ofta den höga lönen. Kräftor är jätteduktiga ledare och passar verkligen för ansvarsfyllda roller inom vård, politik, skola eller faktiskt vilken sorts bolag som helst. De utgör humana chefer som har förmåga att lyssna och förstå sina medarbetares situation men de har också förmåga att sätta ner foten och vara bestämda.

Månen är Kräftans styrande planet vilket ger tecknet kärleksfulla, omhändertagande egenskaper som gör dem inriktade på givande och mottagande av näring – och här avses alla sorters näring. Det kan handla om att se till att alla i närheten har fått mat och mår bra, det kan handla om att se sin nästa och ge känslomässig näring. Kräftan tar sig gärna tid för ett djuplodat samtal och har ett vänligt ord över till nära och kära.

Månen är ju förknippad med känslolivet och anses vara förbunden föräldraskap. Att Kräftorna tillhör vattenelementet gör dem oerhört känsliga, intuitiva, inkännande och empatiska. Moderskapet och i synnerhet amning och bröst är förknippat med tecknet. De sägs vara överbeskyddande kycklingmammor som snudd på vårdar ihjäl sin familj. Kräftan tar alltid på sig ansvaret i familjen och fungerar som familjeöverhuvud.

Trygghet, historia, traditioner, minnen och familj är sådant som får Kräftan att känna sig bra. Hemmet är centralt i en Kräftan som är känd för att ha sitt hem som sin borg.

Styrkor: Kärleksfulla, vårdande, bra ledare, ärliga, kompetenta, pliktrogna.

Se upp med: Kräftor kan vara lättsårade, snarstuckna, långsinta och vissa av dem hindras av rädslor och fobier.