Månen

🌛 Månen: Vårt känsloliv

I horoskopet visar ditt måntecken ditt känsloliv och hur du reagerar. Månen är det nattliga ljuset och känslorna. Det är vår tillbakadragna nattsida och dess position i horoskopet visar det innersta i vår själ. Om Solen agerar så reagerar Månen.

Månen är kopplad till Kräftans stjärntecken där hon är styrare. Hon ger oss vår känslomässiga näring. Månen representerar våra känslor och de djupaste personliga behoven, exempelvis hur vi blir trygga och finner ro. Månen styr också våra grundläggande vanor och reaktioner – och vårt omedvetna.

Månen kopplas till våra mammor och till all kvinnlig energi. Månen är både vårt inre barn och vår inre mamma. Men Månen visar också hur vi själva är som mödrar och hur vi instinktivt skyddar vårt barn och reagerar.

Månen styr ebb och flod och dess gravitation styr haven och alla vätskor som finns. Man anser också att den kvinnliga menstruationscykeln är kopplad till måncykeln.

Det tar ett dygn för månen att snurra runt sin egen axel – det är så man får dag och natt.

Månen stannar 2,5 dygn i vart stjärntecken. Ett månvarv är samma sak som en månad. För att vara exakt är ett månvarv den tid det tar för månen att rotera runt jorden. Ett månvarv är 29 dagar, 12 timmar och cirka 44 minuter.

Månen i ditt födelsehoroskop: Månens position visar hur du känner och reagerar.