Mars i Väduren

 

Ruling-Planets-Weekly-Aries-banner

MARS i VÄDUREN – 28/6 strax ca kl 04.00

Nu träder Mars – den röda planeten och vår krigsherre in i sitt eget konungarike vilket förstås är den plats han trivs allra bäst på.  Mars är Vädurens styrande planet och zodiakens hjälte och krigare. Han är Yang- energin – den maskulina kraften. Han symboliserar drivet, motorn, motivationen i alla människor. Han är rå, het, igångsättande, vill framåt, viljestark, manlig och sexig.

Vilja, styrka och snabba lösningar – det är Mars i ett nötskal. Motstånd kan mötas med konflikt, aggression eller krig. Han är alltid ute efter att få sina primärbehov tillfredsställda. I filmer så ses han som en Action-Hjälte och det är han i våra liv också. Mars älskar att vara hjälte.

Om du är född med Mars i Väduren

Är du en het, eldig och kraftfull människa med blixtsnabba impulser. Du kan vara viljestark, dominant och ledande. Driftig, resultatinriktad och handlingskraftig kan också beskriva dig.  Du vill framåt i livet och är inte mycket för sentimentalitet och det förflutna.

Du är rak, ärlighet och direkt i handlingar och tal. Du har stark vilja och temperament. Om ilskan flammar upp gör går den i allmänhet över snabbt. Negativt uttryckt kan din starka vilja naturligtvis skapa konflikt med andras intressen.

Oavsett om du är kille eller tjej är Mars din manliga sida.

Mars position i det födelsehoroskopet visar din personliga styrka, hur och på vilket sätt du tar för dig av livet och lite vad du vill ta för dig av. Kolla också huspositionen för att komma till ytterligare klarhet.

Mars avslöjar också något om din sexuella preferens.  Alltså – vill du veta något om hur en människa fungerar sexuellt så är det runt Mars position du ska fördjupa dig.

Hur påverkas vi av transiterandes Mars närvaro ?

Heta Mars ger oss energin tillbaka, påverkar viljan, lusten och får oss upp ur sofforna och ut i livet. Vi blir motiverade, vill fixa grejer nu, vara fysiska, aktiva och rörliga.  Mars kräver omedelbara resultat – vilket är handling, action och vara manlig och tuff. Han driver på skeendena och ser till att det blir lite liv i luckan.

Negativt kan vara att vi agerar förhastat, ibland dumdristigt, blir för impulsiva och det kan i värsta fall leda till olyckor och bråk.

Mars vistelse i Väduren och retrograden

Vanligen stannar Mars ca sex veckor i det tecken han besöker och han brukar ha en retrograd period vartannat år. I år får vi uppleva en ovanligt lång vistelse i Väduren för här blir Mars kvar från 28/6 till  6/1- 2021 – ett drygt halvår med andra ord. Sist Mars var retrograd i Väduren var 1988. I år är han retrograd mellan 9/9 -2020 – 13/11 2020 – men han lämnar inte Väduren för än 6/1 -2021. Nästa gång vi har Mars retrograd kommer att infaller 2067. Så som ni ser, det är inte så ofta det infaller.

Mars kommer under sin retrograda period att tre gånger bilda kvadratur till Pluto, Saturnus och Jupiter. Det finns stor anledning att iaktta vad som händer vid dessa tillfällen eftersom det är riktigt kraftfull och tuff energi vi har att göra med.

I den stund en planet är vänder riktning är den så nära jordytan som det är möjligt för den att komma. Precis innan dess bana vänder har den stått stilla eller ”stått och bränt” (eng stationary) på ett och samma ställe innan den får kraft att vända. Denna närhet ger en intensitet till skeendena.

Vi kommer alla att känna av detta..

Ta fram ditt horoskop och titta efter i vilket hus Väduren ligger. Det kan ge en fingervisning om på vilket sätt detta skeende kan komma att påverka dig.  Om du har Solen, Månen, Merkurius, Venus, Mars eller ascendenten i Väduren få känna av hans närvaro starkare än andra – för han är inte diskret. Detta kan även gälla för ALLA som har planeter i de kardinala tecknen – Kräfta, Vädur, Vågen och Stenbocken.

Mars vill allting att det ska bli liv i luckan. Han ogillar det som är stilla och händelselöst och  piskar upp stämningen, driver oss framåt, påverkar oss i våra beslut. Han gillar det effektiva, impulsiva och han gillar krig och konflikter så var lite försiktig. Nu skruvas tempot i allas liv upp ett snäpp.

För den äventyrslystna kan det bli hur kul som helst! Ibland händer det att Mars fyller oss med arbetslust, ger initiativ och motivation. I värsta fall blir det så att folk tycker att du är FÖR motiverad och irriterar sig på dig. Ni kan drabbas av ilska, olyckor, bli passionerat förälskade.