Mars vänder direkt!!

Extremely detailed and realistic high resolution 3D image of Planet Mars. Shot from outer space. Elements of this image are furnished by NASA.Att heta, röda Mars rör sig retrograd (backar) är en tröttsam tid. Vanligen är  heta, röda Mars funktion att förse varje persons med energi, han är vår inre krigare, han som ger oss viljan, lusten och motivationen.

Mars är styrkan, hälsan också i viss mån. Motorn och drivet i varje människa. Han kan även vara ilska, aggression och sexualitet. Retrograd innebär att samtliga dessa funktioner är satta ur spel. Energiförsörjningen funkar helt enkelt inte – till något av ovan nämnda ämnen och självklart skapar detta en frustration.

Vi vill men det går inte? Morr.. Snart är Mars retrograd är äntligen över och vi människor kan dra en lättnadens suck och pusta ut!

Mars gick in i ”för-skuggzonen” den 25/7. Redan där kunde vi ana vad som var på gång. Han vände retro den 9/9 på 28° i Väduren. Natten till den 14/11 kl 00:40 vänder Mars direkt – och därifrån framåt. Det går sakta nu.. det är inte för än den 2/1 som han åter passerar 28° Väduren och officiellt lämnar skuggan.

Marsretrograderna infaller med lite glesare intervall ca 58-81 dagar vartannat år men var gång det sker är är lika seg, tröstlös och påfrestande. I år var det maxat som det pågick så medan flera andra planeter var retrograd och sist men inte minst: Mars gick retro i sitt eget tecken, vilket skedde sist 1988, nu 2020 och nästa gång det infaller är vi redan inne i 2067.