Merkurius i Väduren

 

Fårskalle

Merkurius är den planet som sköter kommunikationen – så tankar, prat, det skrivna ordet, datatrafik, resor sköts här. Det stjärntecken  som Merkurius befinner sig i visar på vilket sätt information tas emot och bearbetas.

Här i Väduren finns en tendens att det bli mycket prat. Vi både talar och tänker fort och beslutsfattandet sker blixtsnabbt.

Det här är pionjärens och nytänkarens position och vi är inte  belastade med förutfattade meningar. I Väduren begränsas inte tanken av vad som är möjligt eller omöjligt. Här går Merkurius långt utan för boxen och tar lätt till sig  nya koncept eller hittar på nytt och eget.  Väduren bekymrar sig föga om detaljer, finkänslighet eller i värsta fall inte ens andras känslor. Det är resultatet och målet som räknas och kanske hastigheten också. 

Den här gången kommer Merkurius teckenbyte att ha större påverkan än annars beroende på att vi nu går in i vad som i klassisk astrologi kallas för ”ett ömsesidigt mottagande”. Merkurius som ju är Tvillingarnas styrare är på besök hos Väduren – samtidigt som Vädurens styrare Mars befinner sig i Tvillingarna. De två är alltså hemma hos varandra. Den här positionen stärker dem båda markant så det blir en väldigt intelligent, vaken och målinriktad färd Merkurius får nu igenom tecknet. Själva övergången äger rum på onsdag 17/4 kl 08:20.

🐏 Är du född med Merkurius i Väduren?

Det är inte bara fårskallar som föds med Venus här. Albert Einstein exempelvis hade just den här Merkuriuspositionen i sitt horoskop. 

Kanske är även du en av dessa fritänkande pionjärer som går i bräschen med dina nya idéer? 

Merkurius i Väduren har en tendens att snedda i hörnorna, skarva och improvisera. Tankar och idéer kommer spontant och direkt. Idéerna kan vara nydanande, banbrytande och briljanta. ”Friskt vågat hälften vunnet” tänker Väduren glatt.