Merkurius i Väduren

 

Man kan se Merkurius roll i horoskopet som datacentralen, platsen där all information processas, bearbetas. Merkurius är den planet som sköter kommunikationen – så tankar, prat, det skrivna ordet, datatrafik, resor mm sorterar hit. Stjärntecknet Merkurius befinner sig i visar på vilket sätt information tas emot och bearbetas.

Här i Väduren både talar och tänker vi fort och beslutsfattandet sker blixtsnabbt. I pionjärens  är tanken inte heller inte begränsad av vad som är möjligt eller omöjligt utan en sådan Merkurius kan tänka långt utan för boxen. Ta till sig helt nya koncept. Väduren bekymrar sig föga om detaljer, finkänslighet eller i värsta fall inte ens andras känslor. Det är resultatet och målet som räknas och kanske hastigheten också. Orädda Väduren backar nästan inte för något men att saker ska gå långsamt, att vänta, att det ska bli monotont eller ve och fasa långtråkigt – det om något får Väduren att darra.

Om du är född med Merkurius i Väduren 

Kanske är du en pionjär som går i bräschen med dina nya idéer? Merkurius har en tendens att snedda i hörnorna, skarva och improvisera. Tankar och idéer kommer spontant och direkt. Idéerna kan vara nydanande, banbrytande och briljanta. ”Friskt vågat hälften vunnet” tänker Väduren glatt.