Merkurius vänder Retrograd i Kräftan

Bästa MerkuriusMerkurius vänder retrograd 18 juni, kl 06:59 på 14° 46 i Kräftan

Det var den 28/5 som Merkurius gled in i Kräftans tecken. Vanligen är Merkurius färd igenom Kräftan en trevlig, ganska neutral och inte alls oäven tid. Här riktas uppmärksamheten mot hemmet, familjen, känslor och då kommer ju osökt även relationerna till våra familjemedlemmar upp. Den här tiden är superbra för att renovera sitt hem och reda upp sådant som inte annars blir av.

Kommunikation är ju alltid Merkurius område men under retrograda perioden är det inte så säkert att det funkar så bra med att göra sig förstådd. Under retrograden är han ju känd för att vara oberäknelig och knepig oavsett vilket tecken Merkurius än befinner sig och så blir blir det i år också. Det är troligt att sommaren innehåller djupa samtal om det förflutna och framförallt det familjerelaterade som relationer med nära och kära, De känslomässiga processerna kan redan ha startat eftersom vi sedan en månad tillbaka också befinner oss i en Venusretrograd.

I år äger alla de tre retrograda faserna rum i vattentecknen. Vi har redan varit igenom den ytterst bedrägliga perioden när Merkurius var retrograd i Fiskarna. Generellt säga att Merkurius inte precis kommer i sin rätt i vattentecknen som handlar om att känna in. Inte Merkurius grej alls för han presterar som bäst i lufttecknen där han kan köra på med data, info och sådant han gillar. I jordtecknen blir han praktisk och lösningsorienterad, i elden motiverande.

Merkurius retro i Kräftan 2020

Alla retrograda passager består av fyra stadier som så fint illustreras i bilden ovan som jag har lånat ifrån amerikanska Cafe Astrology. Eftersom deras tidsangivelser inte överensstämmer med de svenska förhållandena har jag korrigerat tiden här nedan så det blir rätt.

Först markeras den astrologiska grad, dit vi vet att Merkurius kommer att återvända till under den retrograda perioden. Vi kan kalla den pre-skuggzon, den retrograda fasen, direkta vändningen, och post-skuggzonen som följer efter.

  • 2 juni, 2020 kl 05:51 ☿ in i skuggan på 05°30 i Kräftan
  • 18 juni, 2020 kl 06:59 ☿ retrograd på 14° 46 i Kräftan
  • 12 juli, 2020 kl 10:26 ☿ vänder direkt 05°30 i Kräftan
  • 20 juli, 2020 kl 19:10 lämnar ☿ skuggan på 14° 46 Kräftan