Neptunus

 

neptune-planet.ngsversion.1396531282862.adapt.1900.1

Neptunus

Denna planet, som egentligen bara är en gigantisk gasboll, har fått namn efter havets gud Neptunus som är styrare över Fiskarnas stjärntecken.

Neptunus närvaro i horoskopet står för inspiration, drömmar, andlighet, synskhet, illusion och förvirring. Eftersom Neptunus är så inkännande, subtil och andlig är allt runt denna planet svårt att begripa och förstå.

Neptunus kan handla om de andliga världarna, landet bortom, evigheten och kanske till och med gudsnärvaron. En ungdomlig och möjligen också naiv själ är vad som förknippas med personer som har en stark Neptunus i sitt horoskop.

Positivt är att Neptunus förknippad med rik fantasi, konstnärlighet, en känsla för de högre värdena in livet. En förmåga att sätta sig in i andras situationer, intuition, andlig upplysning, empati och barmhärtighet räknas hit.

Neptunus baksida är bedräglig och här kan man finna en låt gå-mentalitet, skuldbeläggande, en ovilja att se sanning, verklighetsflykt och missbruk.

Det tar Neptunus cirka 165 år att gå igenom alla 12 tecken, det vill säga ett varv runt zodiaken. Neptunus stannar i ungefär 14 år i vart stjärntecken. Därför kallas Neptuns för en generationsplanet och dess position blir lika för alla som är födda under en 14-årsperiod.