Nodaxeln skiftar till Kräftan / Stenbocken

 

Kräftan

⭐️ ♋️  Kallad att möta det förflutna  ♑️ ⭐️

Artikeln är skriven av fantastiska Lynn Bell 

Under tisdagen 6/11 skiftade norra och södra noden över till Kräfta/Stenbocken. Båda dessa tecken uppmanar oss att minnas historien och väga in det förflutna i det som sker nu. De påminner oss om det som hänt tidigare, både kollektiva och personliga händelser. När nodaxeln förflyttas till kräftan/stenbocken, rör den sig baklänges igenom tecknen och kommer på så vis möta upp med såväl Pluto som Saturnus.

Den gamla auktoritära frestelsen att ta makt förstärks av södra nodens inträde i Stenbocken. Viljan att hitta en ”stor pappa” som tar kommandot, som bestämmer allt som fattar besluten för alla och ”tar ansvar”. Förfädernas röster ropar och ber oss att avsluta vad de inte kunde eller hann med.  Att laga det som gått snett eller betala en skuld. Vid vissa tillfällen kan vi dras till omständigheter som påminner om en annan era.

4175353_origNoderna i Kräfta/Stenbock frågar oss hur man kan hedra det förflutna utan att själv vara bunden till det. Noderna talar kraftfullt till det som har varit tidigare och om mänsklighetens historia.

 

På många sätt kan makten från det förflutna visa sig vara starkare under dessa passager. Vi måste komma ihåg att noderna, till skillnad från andra astrologiska faktorer, rör sig baklänges igenom tecknen. Det blir som att nysta upp ett nystan eller rulla tråden av en spole.

Denna bakåtgående rörelse kan liknas vid en återblick av vad mänskligheten och även enskilda individer redan har upplevt. Det blir att gå tillbaka i gamla välkända fotspår. Det kan verka som om det förflutna kommer oss till mötes vilket för historien tillbaka till oss och till livet och ibland i ovälkomna former. Vi har ouppklarade affärer att reda ut.

Norra noden i Kräftan ber oss att skydda de små, de utsatta som inte kan ta hand om sig själva.  Det ringer välbekanta klockor i vårt inre och här är fantasin till god hjälp. På ett yttre plan kan det också möjliggöra att en våg av kvinnor kommer till makten eftersom Kräftan handlar om kvinnligt ledarskap.

Evolutionär astrologi beskriver detta nodskifte som passagen mellan ett matriarkat till ett patriarkaliskt samhälle och vi får se ett eko här. I kräfta och stenbock uttrycker noderna kraftfullt om det som varit tidigare och de berättar om mänsklighetens historia.

Andra traditioner beskriver Kräftan / Stenbockens axel som ”själens grindvakt”.

Världens skeenden pressar oss att komma i kontakt med själens syfte? Stenbocken är ofta både byggmästaren och lagstiftaren. Tillsammans håller de två tecknen sin värld på plats, de ger upphov till yttre och interna strukturer som stöder vår utveckling.

Stenbockens strukturella gåvor kan ta formen av kontroll och ett överdrivet styrande där en patriarkal hierarki kan växa sig allt starkare. Vid sin mest extrema förhållanden skapas då en härskare och tyrann. Med tanke på Plutos vistelse i Stenbocken sedan 2008 är dessa tendenser redan tydliga i en värld där mäktiga personligheter som Erdogan, Putin, Orban och Mohammed Bin Salman redan har stigit till makten.  Frestelsen kommer att vara starkast då noderna möter Pluto och under tiden som de färdas sida vid sida genom Stenbocken.

Detta händer sker också vid Saturnus-Pluto konjunktion (som är exakt den 12 januari 2020). Så många planeter i Stenbocken, särskilt dessa speciella planeter, argumenterar för en stark omdirigering av världen. Vi tittar på politiska linjer som repeteras och kontinenterna förändrar form. Värdena är skiftande och den nya tekniken som kom in under Neptun-Uranus-konjunktionen på samma tecken har nu avslöjat deras potential som subtila kontrollmekanismer.

Ruling-Planets-Weekly-Capricorn-banner-1024x576

Var sjätte månad kommer sol och månförmörkelserna att skaka om oss, förstärka skeendena och avslöja dessa processer i vår yttre värld. Denna gång kommer Pluto också att vara i konjunktion med sin egen södra nod på 21° i stenbocken och här sker en sammansättning och en intensifiering av den evolutionära processen. Plutos går bara över sin egen södra nod med 87 och 161 års intervaller, ett resultat av dess högt elliptiska omlopp.

Det första mötet i denna denna cykel inträffade i juli 2018. Innan dess skedde ett Pluto nod möte senast rum 1930, då Pluto upptäcktes. Så, Pluto visade sig för oss för första gången just vid ett nod/Plutomöte.  Personer som föds under denna tid får tillgång till stor kraft både för djup transformation och förstörelse. De kräver intensitet och bär frön med sig att skapa kraftfulla reformer för mänskligheten.

Pluto kommer nästa möte sker när han möter sin nod den 5 januari 2019. Det kommer att bli konjunktion med månens nod i 28/3, 2019 (22° i Stenbocken). Månens nod möts med Saturnus i konjunktion den 20/5, 2019 (20° i Stenbocken).

Två intressanta årtal kommer upp när vi tittar på tidigare tillfällen i historien där månens noder och Pluto mötts i konjunktion i Stenbocken. Det första årtalet 1517, blev den allsmäktiga katolska kyrkan djupt utmanad på grund av sin egen inre korruption. Det var en uppmaning till reform och en fullständig omstrukturering av ett korrupt system. Det är inte förvånande att notera att Saturnus då närmade sig Pluto, men var fortfarande kvar i Skytten, då Pluto var i konjunktion med månens nod. Kyrkans hierarki valde att undertrycka rörelsen snarare än lyssna på sina skrik för förändring och ett hundra års avveckling började. Gemenskapen revs ned, befolkningen gick in i exil och förändrade politiska allianser.

Kärnkonceptet för denna revolution var ett kall till inre andlig auktoritet, till ett inre förhållande till sanningen, snarare än en passiv acceptans av externa proklamationer. Varje individ hade att hitta sin inre förbindelse med gudomlig auktoritet. När myndighet var korrupt fanns inget utrymme för en sann förbindelse eftersom det förslavade istället för att frigöra. Mötet mellan månens noder och Pluto södra nod hade en stark effekt för reformen och för omdirigeringen. Pluto korsade sin egen planet nod (på 14° i stenbocken vid tiden) ett dussin eller så år efter reformen började.

Själva reformationen kom mindre än ett sekel efter den nya tekniken för boktryckarkonsten medfört förändringar på både gamla och nya idéer. För närvarande befinner vi oss själva en Saturnuscykel på från de djupgående förändringarna skapad av tid då persondatorer och internet ändrade vår verklighet i början av 1990-talet. Vi är i det, utan att förstå det.

Det andra årtalet är 1777 när det uppstod ett krig mellan Amerikanska kolonister och deras härskare, Storbritannien. Återigen utgör begreppen korrupt och kontroll kärnpunkten i skeendena. Vissa kolonier, hade grundades i en impuls av religiösa frihet, andra hade ekonomiskt välstånd som ett kärnmotiv. När ”moderlandet” började införa överdriven kontroll över båda av dessa kände kolonisterna att deras ”kontrakt” hade brutits och ville inte längre medverka. Återigen var frågan extern kontroll och individuell service, bristen på en röst i beslutsprocessen, och införandet av en auktoritet som med tiden blev oacceptabel. Nodernas cykel igenom dessa tecken kan vi ge oss en förhandstitt på vad som händer med  USA när  Pluto återvänder år 2022.

Nordnoden kallar oss hem, borta från yttre myndighet till ett förhållande med vår inre röst. Med så många ”tungviktsplaneter” planeter på södra noden kan kraften från den yttre världen – med dess konstruktioner, gränser och lagar – kan kännas allt mer förtryckande. Det finns ingen garanti för att denna cykel kommer att föra oss ut ur förtrycket. Skeendet kan faktiskt leda oss ännu djupare in i den riktningen.

1500-talet ledde till en religiös omstrukturering av Europa motsägelsefullt nog ledde det  också till utnyttjande av afrikanska slavar som fördes till den nya världen. Här började en cykel av enorm grymhet och dominans. Dessa förflutna cykler ger oss både hopp och försiktighet. Detta utgör ett giftiga underlag som vår värld bör granska i dagsljus, och vi kan bara hoppas det kommer att medföra en stor omdirigering av medvetandet.

För individen kan Kräftan och Stenbockens axel belyser en viss oro. Frågor som beroende och kontroll, av ansvar och vård kan komma upp. Kolla huspositionerna för dessa tecken i födelsehoroskopet för att få en ökad förståelse.

En vilja att dra sig tillbaka till ett privat utrymme hos en person kan mana en annan att känna sig manad att vilja slåss för de utsatta. Här kan vi räkna med förfädernas spöken, levande eller döda och de känslomässiga mönster som osynligt hållit oss tillbaka.  Vi har skulder till dem, och dessa kan komma upp till ytan nu.  Framförallt manas vi att ta hand om vår egen integritet och att vara uppmärksamma till själens imperativ. Det är en ytterst kraftfull tid vi nu går till mötes.

Lynn2015Lynn Bell är fantastisk astrolog. Hon är Parisbaserad och hennes gedigna arbete spänner över flera kulturer som talare, lärare, författare och konsult i astrologi. Hon verkar främst i USA, Storbritannien och Frankrike.