Nymånen i Skytten

Månen blir ny måndagen den 18/12, kl 07:29 på 26° 31 i Skytten

Mitt i den mörka vinternatten, som ett löfte om något nytt och bättre bryter den nya månens ljus fram och ett nytt månvarv föds. Än en gång övervinner ljuset och mörkret får ge vika. Och varje nymåne erbjuder ett löfte om en ny möjlighet att börja om på nytt. Hurra! En ny start och nytt hopp är precis vad världen nu behöver!

I äventyrliga, visionära Skytten som styrs av härliga planeten Jupiter finns nästan inga gränser alls. Det skapar glädje och hopp, nya roliga idéer.  Think Big – är meddelandet.

Den här nymånen är verkligen speciell, som en hyllning till eldselementet. Samtidigt som den äger rum kommer hela 5 planeter att befinna sig i Skytten och vi fylls av eldig optimism. Den 26:e graden är dessutom rakt i Vintergatans Galaktiska center vilket förstärker nymånens energi ytterligare. Dessutom står alla dessa 5 planeter i trigon till rebellen Uranus som befinner sig i eldiga Väduren så det här kan bli hur kul och äventyrligt som helst.

Nymånen i Skytten är ett superbra tillfälle för att:

  • Vidga dina vyer och testa sådant du aldrig varit med om
  • Våga vara optimistisk och tro på framtiden
  • Praktisera Mindfullness
  • Arbeta med positivt tänkande och positiva affirmationer
  • Ansöka eller börja en ny högre utbildning kurs, resor
  • Andligt arbete, att få visioner
  • Att påbörja ett nytt projekt, företagsidé eller jobb.

Kanske föds nya idéer, världsförbättrande idéer kanske rentutav eftersom det är Skytten och de stora visionerna vi talar om.

För att få en personlig förståelse för vilken roll Nymånen kommer att spela i ditt liv kan du kolla var nymånen faller i ditt personliga horoskop dvs 26° i Skyttten. Om du hittar i vilket hus den faller får du en fingervisning om vilket område i ditt liv som behöver en make over.

Nymånen i de olika husen

Nymåneritual