På Himlavalvet – Vecka 52

🌟 💫 Käraste Astrologivänner💫 🌟

Nu infaller ”Den Stora Konjunktionen” dvs mötet mellan Jupiter och Saturnus.  Det är under måndagen som konjunktionen är som tätast, att de står som allra mest nära. Det här är STORT som det är början till en helt ny 20-årig epok! Expansion, humanitära frågor, ny politik och människan i fokus nu framöver.

Samtidigt med att denna cykel går igång kommer ytterligare en annan, viktigare cykel igång – nämligen luftmutationscykeln som kommer att vara i 200 år framöver. Den innebär att alla Jupiter/Saturnuskonjunktioner hädanefter infaller i luftens element.

Vintersolståndet infaller också det under måndagen. Det äger rum den 21/12 kl 11:02 och i samma stund glider även Solen och Merkurius över till Stenbockens tecken.

☀️ SOLEN  0° – 6° STENBOCKEN ♑️

Nu har Solen trätt in i traditionella Stenbocken och vips – kommer längtan efter julen, traditionen och gemenskapen med våra nära och kära.
Med Solen i Stenbocken kommer också tankar på ansvar, ambition karriär, vår framtid.  Såhär års tänker vi människor ofta tillbaka på det gånga året och funderar på vad det gett,  och hur vi ska utvecklas och uppnå våra mål – för oss själva och våra familjer.
Vi tänker även på vår familj – i synnerhet de äldre, på släkten och vad som har hänt under året.

🌙  MÅNENS FÄRD

På måndag kommer månen att befinna sig i Fiskarnas tecken. Under tisdag/onsdag passerar månen igenom Väduren. På självaste julaftonen träder månen in i Oxens tecken mitt på dagen kl 12.02 och där blir den kvar igenom både juldagen och annandagen. Mumsigt! Det känns ju som att det finns en hel mys och goda grejer som väntar med månen i njutningsfulla Oxen. Kl 00:40 natten till söndagen den 27/12 går månen in i Tvillingarna.

♑️ MERKURIUS 0° – 11° I STENBOCKEN

Merkurius och Solen möttes under söndagen i Skytten och Merkurius fylldes på med Solenergi. Nu vandrar han och Solen sida vid sida in i Vattumannen dit de anländer på måndag förmiddag.  När den transiterande Merkurius rör sig in i traditionella Stenbocken så blir också våra tankar och handlingar färgade av den energin.

Nu vänder vi tankarna emot det solida, stabila och trygga. Merkurius här ger nästan en högtidlig känsla eftersom ett helt år har passerat sedan sist och nu går tanken mer eller mindre automatiskt till vad vi har åstadkommit det senaste året. Hur vi tagit tillvara de chanser och omständigheter som gått vår näsa förbi.

♐️ VENUS 7°- 11° I SKYTTEN

Kärlekens och skönhetens gudinna befinner sig i och går in i Skyttens glada sfär. I eldiga Skytten söker Venus ständigt äventyret.  Det får inte vara för tråkigt och allehanda för henne.Kanske blir hon förälskad när hon befinner sig på långresa till fjärran land, när hon träffar sin guru eller när faller för sångaren i något rockband. Vem vet? Hon vill aldrig ha tråkigt.. Hon söker sig till högsta nivå av det hon är intresserad av. Här är hon  lite käckare, lite fräckare och kan ta ut svängarna. När kärlekens gudinna är i optimistiska Skytten älskar hon friheten, utmaningar och medvetandeförhöjning. Peace, Love and Understanding är Skyttens motto. Venus i Skytten

♈️  MARS  23° – 25° I VÄDUREN

Mars är styrare i Vädurens tecken och och zodiakens hjälte och krigare. Han är Yang- energin – den maskulina kraften. Han symboliserar drivet, motorn, motivationen i alla människor. Han är rå, het, igångsättande, vill framåt, viljestark, manlig och sexig. Vilja, styrka och snabba lösningar – det är Mars i ett nötskal. Han ger oss energin tillbaka, påverkar viljan, lusten och får oss upp ur sofforna och ut i livet. Vi blir motiverade, vill fixa grejer nu, vara fysiska, aktiva och rörliga.  Mars kräver omedelbara resultat – vilket är handling, action och vara manlig och tuff. Han driver på skeendena och ser till att det blir lite liv i luckan. Negativt kan vara att vi agerar förhastat, ibland dumdristigt, blir för impulsiva och det kan i värsta fall leda till olyckor och bråk.  Mars i Väduren

♒️ JUPITER  0° – 01° 51  I VATTUMANNEN

Jupiter trädde in i Vattumannen under lördagen den 19/12. Härliga  Jupiter representerar tur, expansion, medvetande höjning och han vill bredda vår kunskap, öka vår förståelse för världen och människorna i den.  Jupiter representerar optimism, tillväxt, generositet och överflöd.

Här i humanitära tecknet Vattumannen utökar Jupiter vår medvetenhet och förståelse för samhället och världen och hjälper oss att få insikt  för hur andra tänker.  Frihet, jämlikhet och broderskap! Här hjälper Jupiter oss att vara klarsynta, opartiska, vetenskapliga och kanske också våga visa våra egna jag och det vi står för. Acceptans är en stor grej och vi kanske blir lite mer inkluderande och rättvisa. Vi söker vetenskap, utveckling och framsteg.

️  SATURNUS 0° – 1°  VATTUMANNEN

Saturnus skiftade över till Vattumannens tecken den 17/12. Saturnus var inne här 22/3 – 4/7 men backade sedan tillbaka in i Stenbocken. Nu äger en fantastisk konjunktion rum. ”Den stora konjunktionen” – detta är mötet mellan Jupiter och Saturnus. Betydelsen är ju enorm eftersom det kommer att definiera vår värld under 20 år framöver. Saturnus är den stränga fadern, den kosmiska läraren och här, i ett tecken som han styr kan han verkligen göra bra ifrån sig. Han vill se ordning, struktur, enkelhet, realism och sanning.  Saturnus närvaro i våra liv kan upplevas som en prövning men som leder oss alla till en enorm utveckling. Han kommer att sätta fingret på våra svaga punkter och visa oss på vilket sätt vi behöver utvecklas.  Med Saturnus i Vattumannen inser vi också att när vi är mer ansvariga för oss själva och för våra liv. Det finns inga gratisbiljetter här. Men vi lär oss massor om hur vi ska kunna förbättra oss själva, vår närmiljö och samhället runt oss. Saturnus i Vattumannen 

♉️ RETROGRADA URANUS  6° 51 I OXEN

Uranus är känd som ”väckarklockan”, eftersom dess aspekter och transiter ger plötsliga förändringar och chocker. Det styrs av Vattumannen, innovatören. Här handlar det om nytänkande, innovationer, utveckling, uppfinningar. Att Himlen (Uranus) möter Jorden (oxen är jordelement) är stort och vi kan förvänta oss att allt mellan himmel och jord kan äga rum. Jordbävning är det första man tänker på, men förvänta er nytänkande runt jorden själv, länder, ägande av länder, vilket folk som ska få bo var exempelvis. Det kan också handla om nya tankar runt mat, odling och hur vi behandlar Moder Jord. Uranus är väckarklockan som får oss att vakna till liv, rebellen som kommer med nya tankar och idéer. Ekonomi är ett annat område som kommer att reformeras och skakas om här. Han öppnar vårt medvetande och banar väg till ett nytt tänkande. Uranus kommer att befinna sig i Oxen fram till juli 2025.

♓️  NEPTUNUS 18° 24 I FISKARNA

Att Neptunus befinner sig Fiskarna händer bara vart 165: e år ungefär men å andra sidan så stannar han många år i detta tecken från 2011 – 2026. Det här är förstås en fantastisk, utvecklande tid kreativiteten, konsten, för den egna personliga andliga utvecklingen och men även för framväxandet av ett kollektivt andligt medvetande hos mänskligheten.

♑️ PLUTO i 23° – 24° I STENBOCKEN

När Pluto rör sig direkt förändras saker i världen ofta dramatiskt, kraftfullt och i detta nu kan ett paradigmskifte äga rum – för vi har väldigt starka krafter i rörelse. Stenbocken står ju bland annat för staten, kapitalet och ordningen i landet. Pluto för djuplodade förändringar. Snart lämnar Jupiter och Saturnus Stenbocken och Pluto blir kvar där i slutet av tecknet ensam under några år innan han slutligen 2023 träder in i Vattumannens tecken.

♈️   KIRON 4°57 -5° i VÄDUREN DIREKT

Den sårade helaren befinner sig nu på 4° i Väduren. Var än du ser att Kiron är aktiverad i ditt födelsehoroskop, i aspekt till eller på en personlig planet eller punkt så kommer han att blottlägga dina djupaste sår och rädslor.  Kiron drar fram våra sår och låter dig uppleva den smärta och det lidande som din själ behöver gå igenom för att du ska utvecklas och växa som människa. Han får oss att arbeta med självkänsla och lära oss att acceptera och älska det egna varandet. Läxan handlar om att lära oss att förstå vår själs sanna essens. Lära oss vem och vad vi själva är och få en förståelse för meningen med vår existens och vandring på jorden. Själens evolution och att höja oss över den mänskliga erfarenheten är den yttersta meningen med våra inkarnationer. Kiron i Väduren

♊️ MÅNKNUTARNA 19°53 TVILLINGARNA & SKYTTEN ♐️

Till skillnad ifrån allt annat i horoskopet är månknutarna varken planeter eller asteroider utan två skärningspunkter.  I alla horoskop finns både en nordlig och en sydlig nod/månknut. Dessa punkter visar var månens bana och ekliptikan möts. De berättar om vår själs evolutionära resa genom igenom inkarnationerna.

Både den norra och den södra noden i ett horoskop är också kända som ”ödesknutarna” och är goda indikatorer på vår själsliga utveckling och pekar ut vår andliga livsväg och hur vi kan nå ett uppfyllande av dessa mål. Södra noden representerar var vi kommer ifrån i tidigare liv och vad vi tar med oss in i detta liv. Den norra noden representerar framtiden och det öde som väntar, grundat på de lärdomar du har lärt dig tidigare. Om du har någon planet eller annan viktig punkt på den grad där noden passerar kan det indikera att ödet knackar på din dörr och att karmiska händelser sätts igång i ditt liv.  Noderna skiftar tecken.