Plugga astrologi i Norge med studielån!

 

GettyImages-1062152716.t5c87973b.m2400.x0ce5ca94

I mars år publicerades en artikel i norska Morgonbladet där man berättade att vårt grannland i väst har vidgat sina horisonter och välkomnat astrologin in i den akademiska världen. Läs hela artikeln här! Detta kom efter att en privat astrologiskola har godkänts av statliga Nokut. Inget annat land i Europa erbjuder dessa möjligheter så här får man verkligen säga att Norge ligger i framkant. Nokut bedömer att det kommer att finnas goda möjligheter att försörja sig som astrolog i framtiden.

Ifrån 2020 erbjuds möjlighet att skaffa sig en astrologisk grundutbildning via astrologiskolan Herkules. Studenterna är berättigade att ansöka om statliga studielån och stependium. Astrologiskolan Herkules i Norge, drivs av astrologen Gisle Henden, har nu fått ett godkännande att hans utbildning är godkänd som fackskola (yrkesutbildning) i astrologi efter ett sex års lång ansökningsförfarande. På Herkules webbsida anges att skolan erbjuder kurser i Oslo, Trondheim, Stavanger och Bergen. Den godkända grundkursen ska startas i Oslo 2020, och ska kunna följas upp av en yrkesutbildning.

Nokut – ”Nationella organet för kvalitets utbildning” – som ansvarar för bedömning och godkännande av högre utbildning i Norge, meddelar att utbildningsanstalten är godkänd. Därmed kvalificerar de astrologiska studierna också till studielån och stipendier ifrån Norska Lånekassen.

Detta glädjebud var inte lika välkommet hos alla för nu har ett akademiskt krig utbrutit. Universitetsledare och forskare blev upprörda av Nokats beslut eftersom de inte anser att detta är seriösa vetenskapliga studier. Nokat själva menar att de inte har något val på grund av att det finns en lag som säger att det måste ge detta erkännande eftersom man bedömer att det finns goda framtida arbetsutsikter för astrologer.

Norska byrån för kvalitetssäkring i utbildning (NOKUT) svarade att det vid beslutet endast följde lagen och skylde regeringen att inte hålla efter sina krav på strängare akademiska kriterier.