Saturnus i de tolv husen

 

Saturnus färd igenom de tolv husen..

Var Saturnus befinner sig i horoskopet påverkar oss väldigt mycket eftersom han inte är så snabb av sig. Han kommer att befinna sig i Stenbockens tecken ända fram till december 2020. Därför kan det vara en god idé att plocka fram  ditt personliga horoskop och kolla genom vilket hus Saturnus passerar. Det visar inom vilket område du får dina största utmaningar under året.

Saturnus i 1: a huset

Du har nyligen varit med om att Saturnus har passerat över din ascendent. Det var en tid när du fick skala bort det som du inte längre behövde. Det kan ha varit en tuff tid för dig som innebar att säga adjö till både människor, tankar och drömmar. Det handlade också om att avsluta och göra klart. Att planeten nu rört sig ned i 1:a huset är ny början och en inre tillväxtcykel för dig. De senaste 14 åren har livet nästan uteslutande handlat om att se till andras behov. Du vänder nu blicken inåt emot dig själv och fokus blir nu att utveckla det egna jaget igen. Du kommer nära dig själv, kan fokusera på vem du är och vad du kan. Det är den sanna essensen av dig som träder fram nu. Många träder fram och blir sedda som lärare eller mästare inom sitt område nu. Det som inte dödar dig gör dig starkare, så kavla upp skjortärmarna och förbereda sig för att bygga ditt nya liv, sten för sten och eventuellt från grunden. Nu är det dags att ta fram en helt ren sida för att skriva ett nytt kapitel i ditt liv. Det är en superbra tid för att skapa ett nytt långsiktigt företagande exempelvis.

Saturnus i den 2: a huset

Första huset handlade om att se dig själv och utvecklas som individ. Saturnus kommer att tillbringa de närmaste tre åren i jordtecknet Stenbocken och ditt ekonomiska andra hus som rör pengar, personliga värderingar mm.

Du har gjort det hårda arbetet med att lista ut vem du är och nu kommer frågan du ska fördela dina tillgångar och vad som verkligen betyder någonting för dig. Med Saturnus i det 2:a huset är det dags att titta på dina värderingar och vad som verkligen är värdefullt för dig. Det kan naturligtvis handla om pengar och ägande men sträcker sig mycket djupare än så också. Det betyder i lika hög grad dina psykologiska, andliga och moraliska värderingar. Dessa kan mycket väl få en överordnad betydelse under den här tiden. Saturnus driver dig att organisera, kanske effektivisera dina dagliga rutiner, arbetsvanor och prioriteringar och kanske också att lära dig läxan att anpassa munnen efter kappsäcken. Det kan också vara så att du måste dra åt svångremmen och se vem och vad som ger dig något tillbaka. Kanske har du inte tid att slösa mer vare sig på arbete eller människor utan behöver omproritera? som inte delar dina värderingar eller åtminstone ger dig en ekonomisk kompensation.

Saturnus i den 3: e huset

Nu har Saturnus hunnit en bra bit av sin tuffa utveckling av dig och du har hunnit gå igenom såväl din personliga utveckling som dina personliga värderingar. I det tredje huset kommer du att behöva titta närmare på dina relationer till dina närmaste. Det här är ditt kommunikationshus och det som utmanas nu är din omedelbara omgivning som syskon och grannar och de människor som du har runt dig i ditt dagliga liv. Det handlar om de människor som är så nära att de rör din innersta sfär och dina dagliga kontakter och rutiner. Att Saturnus nu står här i kommunikationens hus pekar på att det är dags för dig att ta skeden från munnen och börja tala. Du ska uttrycka dig och din önskan nu. Du kan öka din skicklighet som författare, talare, lärare eller tänkare. Kanske är det nu du ska skriva din bok eller på annat sätt göra din röst hörd??

Saturnus i den 4: e huset

Det här är en utav de allra viktigaste positionerna för Saturnus eftersom den passerar över din IC-punkt. Din innersta utveckling kommer att påverkas nu. Det fjärde huset handlar om dit hem, din familj, dina föräldrar, hur du själv är som förälder och det handlar om ditt sociala arv. Det du fick med dig i modersmjölken, både i form av DNA-kod och de vanor, tankar och strukturer som dina släktingar förde över till dig. En kvinnlig släkting, möjligen din mamma, kan vara orsaken till att du känner som du gör. Många av er kanske väljer att bli föräldrar eller husägare vid denna tid. Att finna balansen mellan karriär och familj kan vara en annan och även dina individuelle behov kan behöva en hel del uppmärksamhet nu. Det kan vara en bra tid för att ta plats och göra saker för sin egen skull och bearbeta sina känslor under den här passagen.

 Saturnus i den 5: e huset

Det femte huset är förknippat med glädje, nöjen, barn, lek, kärlek, romantik och scenen och det femte huset ges en eldig kvalitet som kommer ifrån Leo. Saturnus är ju inte precis rolig till sin karaktär och nu kommer du att behöva ta en ansvarsfull roll till exempelvis kärlek och kreativitet. Om du har en konstnärlig talang, kan mogna Saturnus kan ta dina talanger till nya professionella höjder nu! Det femte huset handlar också om barn och glädje genom barn, så en graviditet är möjligt – men Saturnus å sin sida innebära ofta en begränsning så det kanske krävs några extra försök att bli gravid? Sammantaget handlar Saturnus i 5:e huset om att ha kul, att utvecklas genom ansvar

Saturnus i den 6: e huset

Det finns två stora teman här arbete och hälsa. Saturnus befinner sig på en position där hälsa, välmående och fitness kommer i fokus. Eftersom Saturnus markerar en låg vitalitet är det viktigare än någonsin att du sköter dig med dina dagliga rutiner som kost, sömn och motion. Under de kommande åren kanske du tvingas att ta din hälsa på allvar! Finns det någon aspekt av rutiner runt kost och motion som du inte tagit itu med blåser Saturnus i visselpipan nu och tvingar dig till bot och bättring. Det samma gäller ditt arbetsliv. Saturnus är arbetsnarkoman till sin karaktär och älskar människor som jobbar. Du kommer att få massor att göra men måste disciplinera ditt arbete och faktiskt hitta en bra balans mellan arbetet och hälsan.  Det är en kritisk position i din utveckling och det du gör nu kommer att påverka hela din karriärutveckling framåt. När Saturnus kommer in i ditt sjunde hus kommer du kanske att få erkännande för dina kunskaper.

Saturnus i den 7: e huset

Är du nu frisk, rik och klok? Kan det möjligen vara resultatet av Saturnus tid i ditt sjätte hus? Nu i det sjunde huset handlar det om relationer, äktenskap, partnerskap och öppna fiender. Nu har Saturnus precis passerat över din Descendent, vilket innebär att den inre process som drog gång i dig för 14 år sedan nu är till ända. Din utveckling handlar under de kommande åren snarare om mötet med andra människor snarar än att utvecklingen är inne och rotar på personnivå. Nu kommer du att utvecklas genom nära möten med andra – kanske även romantiska möten och det kan till och med vara så att du möter din sanna partner under den här tiden. För vissa av er kan Saturnus i det sjunde huset leda till en separation – allt beroende på hur du har grundlagt dina relationer tidigare.

Saturnus i den 8: e huset

Saturnus närvaro i det åttonde huset sätter fokus på finans och delade tillgångar. Det är viktigt att du är försiktig nu i affärssammanhang och du bör vara väldigt säker på din sak innan du går in i ett samarbete med andra människor. Du kan stöta på prövningar genom att dina pengar, energi, tid och egendom delas med en annan person eller företag. Var försiktig med att låna pengar under denna tid. Du kan komma att förstå innebörden av ”‘tills döden skiljer oss åt” med Saturnus i ditt åttonde hus, kanske genom en graviditet, delat bostadsägande, en gemensam investering. Att tillåta sig själv att vara sårbar är inte lätt och detta är det åttonde husets läxa.

Saturnus i den 9: e huset

Saturnus färd igenom den nionde huset är en av de av de roligare placeringarna eftersom det inte erbjuder något elände, inte ger någon smärta i vare sig dig själv eller mötet med andra. Under den här tiden kommer du att närma dig en punkt i livet när alla dina ambitioner och ansträngningar börjar bära frukt och du kan få resultat! Nionde huset handlar om högre utbildning, resor och filosofi. Du kan återvända till skolan, hitta ett nytt sätt att tro, en ny livsåskådning eller vilja se mer av världen. Saturnus kan visa dig nya yrkesvägar, så kanske vill du plugga och vidareutvecklas, söka i andligheten, utvecklas personligen. Det kan också innebära resor, utlandskontakter och internationellt arbete.

Saturnus i den 10: e huset

Nu har Saturnus passerat över din MC – din högsta karriärpunkt och detta är en oerhört viktig tid – en skördetid kan man kalla det för. Har ser du resultatet av långsiktiga planer, framgång och professionell strävan. Det här är en viktig tid i din karriär. För den som har sett om sitt hus väl är detta en tid av erkännande. Det är möjligt att du under denna tid uppnår en ledande position i ditt arbete. Men.. eftersom Saturnus också står för svårighet kan det för den som kanske inte har förvaltat sitt pund på rätt sätt vara en oerhört svår tid där Saturnus kastar sin stränga skugga och du kanske upplever ett misslyckande. En annan risk med Saturnus i det 10:e är att man är så fokuserad på att lyckas karriärmässigt att man glömmer bort andra viktiga områden i livet så som familjen och kärleken.

Saturnus i den 11: e huset

Det här är en märklig period för den som är van att fokusera mycket på sig själv och sitt eget arbete. När Saturnus rör sig igenom det 11:e huset kommer du att behöva lära dig läxan att förstå att tillsammans är vi starkare. Det handlar om att man kan mötas med andra människor, samverka och hitta en högre mening genom att tillhöra en grupp, ett nätverk eller en organisation.

Det kan handla exempelvis om att du hittar en grupp som entusiasmerar dig. Det kan vara ett politiskt engagemang, handla om humanitära frågor eller att du vill tillhöra en grupp som kämpar för en sakfråga.

Men det kan precis lika gärna vara så att du finner din flock – kanske en grupp av människor du känner dig hemma med, som ger dig inspiration och glädje. Nu kanske detta med att tillhöra en grupp eller ett nätverk kan ge dig massor.

Saturnus i den 12: e huset

Under den här tiden loggar du ut, avslutar redan påbörjade projekt. Fokus kommer på ett naturligt sätt att falla på din andliga, inre utveckling. ”Sanningen finns inom dig” skriker själen till dig nu. Det här är en tid av ensamhet, av kontemplation och inre arbete. Det är vanligt att man hittar sitt kreativa uttryck här och njuter av att finna sin inre frid och skapa i sin ensamhet.

Din fantasi kan vara nyckeln till framgång nu. Om du har en konstnärlig talang kanske du får ett erkännande nu fastän du inte söker efter uppmärksamhet.

Du kan behöva ta bort ”energi vampyrer,” och minnas att Saturnus faktiskt hjälper dig med att sätta gränser.

Om du har fastnat i en medberoende fälla är det mer än dags att klippa banden. Om du har haft en förlust i ditt liv kan det vara bra att du ägnar dig åt det andliga, det inre sökandet, healing eller någon terapiform för att hela dig själv.