Saturnus i Stenbocken

 

 

Vid 05:58 på morgonen den 20/12 byter Saturnus tecken och kliver in i Stenbockens sfär där han blir kvar till 17/12, 2020 – och detta är väl närmast att beteckna som ett historiskt ögonblick! Hans närvaro kommer att förändra världen och vårt sätt att förvalta vårt arv – Moder Jord. Han uppmärksammar oss på sanningen, på att jordens resurser inte är begränsade och mycket annat!

 Vad händer under de 3 år som Saturnus befinner sig i Stenbocken?

Saturnus i Skytten från 2015 till 2017 handlade om att ifrågasätta vårt samhälle. Det blev starka politiska svängningar på jorden och allt ifrån förvånande till drastiska eller chockerande beslut fattades. Nya politiska vindar blåste och frågor runt vår religiösa tro, våra uppfattningar om patriarkatet, om makten och om världspolitiken skakades om.

Under 2018 får vi att se att flera viktiga planeter växlar ifrån snabba, eldfängda eldselementet till det stabiliserande Jordelementet. Nu när Saturnus träder in i strävsamma Stenbocken, där han är styrande planet stortrivas han och fungerar optimalt. Han är hemma i sitt eget tecken ju och här kan han kunna hjälpa så väl världen som dig som privatperson med att välja väg och hitta rätt.

Typiska teman för Saturnus i Stenbocken är att ha ambition, att välja det gedigna, den erfarna och det stabila för det nya. Struktur, regler, förberedelser och noggrann planering krävs. Rent politiskt världen över kommer vi se idel åtstramningar. Grundade Saturnus kommer att dra i bromsarna och få våra ledare att titta noga på vår ekonomi och vart våra tillgångar tar vägen.

På tal om ledare förresten – Saturnus tillsätter värdiga ledare med lång erfarenhet framför de unga uppstickarna.

Vi kan förvänta oss nya reformer runt våra pensionssystem, sjuk och åldringsvård. Saturnus är förknippad med åldrandet och kommer att se till att de äldre som har arbetat kommer att få den respekt, den vård och den ekonomi de förtjänar. Nya lagar kommer att stiftas och vi kommer att titta närmare på våra materiella tillgångar, ägandeförhållanden och fördelning av resurser. Frågor om gränser, försvar, nationer och rätten till mark, land, invandring och flyktingpolitik kommer att regleras. Vi kommer att få se förändringar inom de stora bolagen och världsekonomin.

Saturnus i Stenbocken är värdig, han vill ha rättvisa, respekt och han vill att vi ska förvalta och bevara vår jord, våra traditioner. Han är sannerligen inte rädd för att arbeta hårt och länge för att allt ska bli perfekt. Han är inte intresserad av genvägar och snabba lösningar. Den som arbetar hårt och förtjänar framgång kommer att lyckas bra nu. Saturnus hatar allt som är slit och släng, det billiga, det glittriga, slösaktiga och lättköpta.

Vem är han?  Saturnus är den stränge fadern, han är Kronos – tidens gud, även kallad Liemannen eller kosmiske läraren. Han är också ”The Lord of Karma” för att nämna några. Trots att han har så många namn brukar han varken ses som ett kärt barn eller en välkommen gäst i horoskopet.

Stränga fadern Saturnus är en automatisk nejsägare. Han är kontrollen, strukturen, ordningen, väggen, avskildheten och tiden. Han är uthålligheten, ordningen, visdomen och erbjuder en förståelse för de äldre, för erfarenhet och för makt som har ett högre syfte och är grundad i sanning.

Ingenting blir någonsin lätt eller enkelt med Saturnus – inte på en gång i alla fall.  Han är zodiakens tuffaste uppdragsgivare som med ett stadigt grepp om piskan ser till att vi kommer i tid vår arbeten och arbetar hårt. Han lär oss ansvar, disciplin, moral, höga ideal och gränssättning.

Han är läromästaren som utdelar de lektioner vi behöver för att kunna växa som människor och faktiskt bli bättre individer. Bra med Saturnus är att vi mognar, utvecklas enormt och får ovärderliga lärdomar. Han utmanar oss att göra vårt allra bästa. På andra sidan Saturnus kommer du att vara en så fulländad person som du kan bli.

Saturnus som ju står får åtstramning, han strävar efter effektivitet och enkelhet och därför blir saker både enklare och svårare när Saturnus har ett finger med i spelet. Saturnus ser till att vi får se verkligheten och sanningen i närbild. Vi kanske måste minska utgifter, säga adjö till människor, vanor och beteenden vi inte längre behöver i våra liv.

Vad kommer Saturnus närvaro att innebära i ditt liv?

Många människor oroar sig för att Saturnus ska göra livet svårt, att det ska fattas materiella tillgångar eller att livet kommer att innehålla för mycket allvar, ansvar och ensamhet. Att det blir svårt, fattigt och tungt att bära – vilket det också kan bli förstås – men inte nödvändigtvis.

Saturnus kan också ge dig en nyttig och välbehövlig ny start och en stadig grund att stå på. Åtstramning är ett Saturnusord och han högaktar sanningen, den smala vägen, det konkreta.

Om du har något område av ditt liv där du är svagare och kanske inte håller måttet kommer Saturnus att göra dig uppmärksam på dina tillkortakommanden och förhoppningsvis kan du finna lösningar på vad det än må vara. Det behöver inte gå så fort heller!

Saturnus är ju Tidens Gud och han har all tid i världen på sig. Han släpper inte greppet om dig fort eller lätt. Han vill att du ska grunda dig och finna en hälsosam och balanserad livsstil. Här är det den bästa kvalitén, det välbyggda och det stabila som gäller.

Vad händer när Saturnus transiterar över personliga planeter?

Saturnus är förknippad med en återhållen energi och i värsta fall. Om den passerar över din Sol, Måne eller Ascendent kan det finnas anledning att hålla ett öga på sin hälsa och sina dagliga vanor. Särskilt uppmärksamhet bör riktas emot knän, skelett, tänder och hud.

Även om hälsan inte drabbas går vi igenom en tuffare tid när vi utvecklas genom de prövningar vi går igenom. Under Saturnus influenser kan det vara svårt att knyta an till andra. Vi kan känna oss avskilda, olyckliga, ensamma och utanför. Separation är vanligt förekommande när Saturnus rör sig i horoskopet.

Positivt om Saturnus är de viktiga livsläxor vi får och utmaningarna vi möter. Energin får oss att växa, mogna och utvecklas. En superbra bok i ämnet är SATURN – A New Look at an Old Devil av Liz Greene.

Saturnus var  i Stenbocken:

  • 5/1,1959 till 3/1, 1962
  • 13/2, 1988 till 10/6, 1988
  • 12/11,1988 till 6/2 1991
  • 20/12 2017 till 21/3 2020
  • 1/7 2020 till 17/12 2020

Saturn Return:

Så ni som är födda 1959 – 1961, 1988 – 1991 kommer att uppleva snart att få uppleva en av det viktigaste tiderna under ert liv. Denna transit kommer när man är någonstans mellan 28-30, eller när en människa är 58 – 60 år gammal. Lever man till man blir 90 så finns där en tredje Saturnusåterkomst.

Saturnus färd igenom de tolv husen..