Stenbockens tecken

 

Stenbockens tecken

22/12 – 19/1

Element: Jord

Kvalitet: Kardinal

Styrande planet: Saturnus

 

Stenbocken är födda i ett kardinalt jordtecken vilket gör dem till realistiska, verklighetsnära, jordade personer med tydliga mål de strävar emot. De axlar ansvar för andra och tar sin yrkesroll på fullaste allvar. De föredrar de konservativa, det klassiska och det trygga. Det vedertagna, tradition, historia och det väl beprövade är deras område. Stenbockens är lågmäld, effektiv och arbetsam. Lojal, pålitlig och stabil är andra ord man skulle kunna säga om honom.

Stenbockens avbildas ju ofta som den lilla geten som outtröttligt mot alla odds och naturlagar strävar uppför branta berg i förhoppningen om att en dag nå toppen. Det är också så vår Stenbock utvecklas. Man brukar säga att de är allvarsamma barn och karismatiska vuxna. Deras karriär brukar pika när de andra tecknen tappat farten och börjar tänka på pension. Det är också Stenbockar som är upphovet till fraser som ”de gråa tinningarnas charm”. För precis som ett dyrbart vin blir de bara bättre och bättre igenom livet.

Han är född att leda och när han talar så göra han det med auktoritet, vet att lägga sina ord rätt och det han säger är inget han snyter fram i en handvändning utan det ligger både eftertanke och erfarenhet bakom det som sägs. Stenbocken gillar vara en del i en stor mekanism och arbetar gärna för ett stort företag, för staten, i politiken eller på något annat ställe där han kan göra nytta och tjäna samhället. Han tror på behovet att regler och lagar och är gärna där med en hjälpande hand för att tryggt föra oss all igenom våra liv. Dessa kvaliteter gör att man kallar Stenbocken för ett ”faderligt” tecken. Om du behöver handfast hjälp, få praktiska råd kan du vända dig till Stenbocken och lita på att han rådigt kommer att dig visa dig hur du organiserar och sköter såväl ditt privata liv som affärsliv på bästa sätt.

Men han kan även gestaltas som Havsgeten – en märklig hybrid Stenbocken, dess teckensymbol. Det är ett mystiskt väsen som har gethuvud och horn men som avslutas med en fiskstjärt. Denna varelse gåtfulla varelse uttrycker det känsliga och sinnliga i Stenbocken som han så sällan delar med sig av.

I kärlek är Stenbocken trögstartad och har lång anknytningssträcka. Han är moralisk, sätter kvalitet före kvantitet även i kärlekslivet. Han misstror lättsinniga människor och vill själv välja ut sin partner, som han vill uppvakta i en evinnerlighet innan han känner sig trygg och säker. När han är helt övertygad tas nästa steg och relationen går vidare till nästa nivå. Det är äktenskap och familjebildning som är avsikten med dejtandet.

Men: Bakom den återhållna, kanske konservativa och perfekta fasaden döljer det sig zodiakens kanske mest innerliga älskare/älskarinna. Att de tillhör ett jordtecken gör att det sensuella, jordnära är en naturlig del av deras personlighet.  En annan oväntad och kul sida är deras galna humor och satir.

Styrkor: Kompetent, lojal, pålitlig, stabil, ledare, har humor, sinnlig.

Se upp med: Mindre positiva sidor hos Stenbocken är att de kan vara hårda, fördömande, slutna och svåra att komma in på livet. Ensamhet kan vara ett problem för dem.