Vädurens tecken

 

Väduren

21/3 – 19/4

Element: Eld

Kvalitet: Kardinal

Styrande planet: Mars

Väduren – zodiakens första tecken  startar precis vid vårdag-jämningen och symbolen är baggen, fårhuvudet. Det är inte helt lätt för oss nutidsmänniskor att förstå meningen bakom symbolen. Baggen tvekar inte, är inte rädd för något och kör på bara alldeles oavsett omständigheterna. Med hans mod, vitaliteten, styrkan, initiativet, självständigheten och tron på det egna jaget. Baggen sågs som den ultimata ledaren. Och där finner vi likheterna mellan baggen och stjärntecknet.

Väduren är energisk, orädd och har de bara fått sina primärbehov tillfredsställda är de i allmänhet pigga, glada, motiverande och igångsättande. De är snabba, fysiska, aktiva och tror stenhårt på sig själva och sin egen förmåga. Man liknar också Vädurens själ med det nyfödda barnet som fullt av tillit till att livet bara förväntar sig att människorna är snälla och välkomnande, att de ska bli omhändertagna och matade.

Vädurarna är vanligen själva snälla, generösa, godhjärtade och de kännetecknas av sitt omedelbara, direkta sätt att vara. De är öppna, okomplicerade och raka i kommunikationen. De säger vad de vill och tänker, rakt ut bara utan omsvep och förskönande omskrivningar.

I kärlek är Väduren ytterst passionerad, förälskar sig hastigt och hals över huvud. De kan kasta sig in i relationer utan någon som helst tanke på konsekvenser, vem den andra personen är eller vad det kan innebära för deras framtid. Väduren tror att de kan lösa alla problem som finns genom sin styrka, entusiasm och passion.

De är så inriktade på framtiden – på att förverkliga alla sina tankar och projekt och vad som komma skall – att de inte tar sig tid att tänka igenom saker särskilt länge. Tanke och handling är aldrig särskilt långt isär.

De ljuger inte heller i samma utsträckning som andra mer avancerade stjärntecken. Det beror inte på att de har bättre moral än andra utan det är snarare så att de inte orkar med de komplicerade tankeprocesser som krävs för att intrigera. Om något går dåligt är Väduren inte den som blir sittande med armarna i kors. Väduren hittar hellre på andra direkta lösningar på sina problem.

Väduren är ett kardinalt tecken – och det innebär att de har ledande kvalitéer och här finner vi ofta egna företagare eller konsulter. Det är inte så att de nödvändigtvis har samarbetssvårigheter med andra människor men de gillar inte att bli styrda. De vill själva vara den som tar initiativ, som sätter igång saker och de värdesätter friheten, att få vara obunden och följa sitt eget sinne.

Det finns en viss anarkism över detta spontana tecken och de kan vara väldigt egensinniga och risktagande. Väduren är pionjär, de söker det nya, det oprövade och kontinuitet räknas inte in som Vädurens starka sida.

Styrkor: Eldiga Mars, krigets gud, är Vädurens styrande planet vilket ger dem fysisk styrka, uthållighet och en den berömda, heta positiva, igångsättande och motiverande energin.

 Se upp med: Till listan av mindre lyckade egenskaper otålighet, impulsivitet, dumdristighet, kaxighet, hetsighet och i värsta fall även nyckfullhet, aggressivitet och våldsamhet räknas in.